U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Wiebes houdt woord in pilot Omgevingsproces Ternaard

De Regiobrief, met daarin de afspraken tussen minister Wiebes, NAM en de regionale overheden over de vulling van het Gebiedsfonds met € 60 miljoen uit de inkomsten van het gasveld Ternaard, is binnen. De brief wordt gezien als een mooi resultaat in een constructieve samenwerking. Voor het eerst in Nederland is er een koppeling gelegd tussen gaswinning en een bijdrage voor de regio. De regio gaat hiermee een gebiedsfonds inrichten om de regio met een maatschappelijke plus achter te laten, als tot gaswinning wordt overgegaan. Dit is een belangrijke stap en kan een aanzet zijn tot generiek beleid voor vergelijkbare projecten in Nederland. Voorop staat nog steeds dat de drie Friese overheden tegen nieuwe gaswinning zijn. Mocht men toch besluiten om tot exploitatie van het Ternaarder Veld over te gaan, dan heeft het gebied vooraf geregeld dat er een plus voor de regio komt.

De afspraken in de Regiobrief zijn niet nieuw. Op 9 december 2019 zijn de uitkomsten al mondeling gepresenteerd in het dorpshuis Túnawerth in Ternaard. Nu zijn ze schriftelijk vastgelegd.

Met de komst van de Regiobrief kan de Gebiedscommissie in Oprichting voortvarend verder om klaar te zijn als de minister besluit om tot gaswinning over te gaan. Deze commissie heeft als taak om met een advies te komen over de daadwerkelijke Gebiedscommissie. Ook ontwikkelen ze de spelregels van het gebiedsfonds. Hiermee kunnen projecten uiteindelijk gehonoreerd worden in de thema’s verzilting, energietransitie en sociaaleconomische vitaliteit.

De afspraken over het Gebiedsfonds doen niets af aan het standpunt van de drie Friese overheden dat zij tegen nieuwe gaswinning zijn. Het besluit om al dan niet over te gaan tot gaswinning in het Ternaard-veld, ligt in handen van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De Friese overheden participeren samen met inwoners en belangenorganisaties met het ministerie van EZK en NAM in een omgevingspilot Ternaard om met elkaar te komen tot een nieuwe verdeling tussen lasten, lusten en zeggenschap mocht het tot gaswinning komen.

Dit is een gezamenlijk persbericht uit naam van provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeente Noardeast-Fryslân.

Bijlage: Regiobrief van de minister