Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Zondagsopenstelling verlengd tot 1 juli 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat winkels in de levensmiddelensector in Noardeast-Fryslân zoals supermarkten, bakkers, slagers en groenteboeren tot1 juli 2021 op zondagen open mogen van 8.00 tot 20.00 uur. Dit betreft een verlenging van de eerder genomen maatregel. Met dit besluit kan het winkelend publiek beter worden gespreid en daarmee verspreiding van het coronavirus worden beperkt.

Winkeliers bepalen zelf of ze gebruikmaken van de verruiming van openingstijden en zijn zelf verantwoordelijk voor de communicatie hierover richting hun klanten.

Winkeliers in de levensmiddelenbranche die op zondagochtend open willen, moeten hiervoor wel een melding doen bij de gemeente. Winkels die eerder al een melding hebben ingediend voor de verruimde zondagsopenstelling hoeven dit niet meer te doen. De melding kan gestuurd worden naar info@noardeast-fryslan.nl Hierbij het KvK-nummer vermelden en op welk adres/locatie/vestiging (NAW) het betrekking heeft. Voor deze melding worden geen leges in rekening gebracht.