U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Ontwerpbestemmingsplan Reparatieplan Dokkum Regiostad inzien

Tot en met 25 december 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan Reparatieplan Dokkum Regiostad ter inzage (NL.IMRO.1970.BpDkRegiostadRp-ON01).

Het plangebied

Het plangebied is gelijk aan het plangebied van het bestemmingsplan Dokkum Regiostad en betreft geheel Dokkum, waaronder de binnenstad, het gebied buiten de bolwerken en de bedrijventerreinen in Dokkum.

Doel

Het nieuwe bestemmingsplan betreft een reparatie van het bestemmingsplan Dokkum Regiostad en heeft tot doel het herstellen van omissies, maar ook verleende omgevingsvergunningen op het geldende bestemmingsplan Dokkum Regiostad worden verwerkt.

Het bestemmingsplan Reparatieplan Dokkum Regiostad heeft onder meer betrekking op:

  1. het herstel van een aantal onvolkomenheden in de planverbeelding en in de planregels van het bestemmingsplan Dokkum Regiostad;
  2. het opnemen van een aantal (onherroepelijke) ruimtelijke ontwikkelingen c.q. projecten en vergunningen in de planverbeelding die tijdens dan wel sinds de vaststelling van het bestemmingsplan Dokkum Regiostad met een aparte planologische procedure zijn gerealiseerd;
  3. update van de lijst en de regeling voor karakteristieke panden en het laten vervallen van de regeling voor de rijksmonumenten.        

Het ontwerpbestemmingsplan inzien

U kunt het bestemmingsplan tot het einde van de zienswijzetermijn zonder afspraak bekijken tijdens de openingstijden in het gemeentehuis in Dokkum, Koningstraat 13. Kunt u niet tijdens de openingstijden? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken voor een ander tijdstip.

U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u reageren?

U kunt uw zienswijze tot en met 25 december schriftelijk indienen bij de gemeenteraad, Postbus 13, 9290 AA Kollum. Ook kunt u mondeling reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met het team Romte.

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon: 0519-298888