U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Dokkum - Hogedijken’

Met ingang van 16 april tot en met 27 mei 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan Dokkum – Hogedijken ter inzage (NL.IMRO.1970.BPDkHogedijken-ON01).

Het bestemmingsplan is een herziening van het westelijke deel van het bedrijventerrein de Hogedijken te Dokkum, gelegen aan de oostzijde van Dokkum tussen het Dokkumer Grootdiep en de Stobosser Trekfeart. De huidige planologische structuur sluit niet meer aan bij de wensen die in het gebied leven en de ontwikkelingen die gaande zijn. In het gebied wordt een nieuwe visie voorgesteld die mede tot stand is gekomen door middel van een participatietraject waarbij bewoners en ondernemers zijn betrokken. De visie is vertaald in een nieuw bestemmingsplan dat het planologisch kader biedt voor gewenste ontwikkelingen. 


Het ontwerpbestemmingsplan inzien

Het bestemmingsplan wordt digitaal ter inzage gelegd. Vanwege het coronavirus is fysieke inzage op het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum niet mogelijk. Indien digitale inzage geen optie is, kunt u contact opnemen en wordt een kopie van het plan opgestuurd via de post.
U kunt het bestemmingsplan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Wilt u reageren?

U kunt uw zienswijze van 16 april tot en met 27 mei 2020 schriftelijk indienen bij de gemeenteraad Noardeast-Fryslân, postbus 13, 9290 AA te Kollum.