Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Noodopvang

Door de aanhoudende stroom vluchtelingen uit Oekraïne en de schrijnende situatie in Ter Apel zijn en worden er opvanglocaties in onze gemeente ingericht.

Oekrainse vluchtelingen

Op dit moment zijn er meerdere locaties (in Dokkum, Ferwert en Holwert en bij de buurtgemeente in Damwâld)in gebruik voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne .

Opvang Asielzoekers 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol en aanmeldcentrum Ter Apel kan de instroom van nieuwe vluchtelingen niet aan.

Het Rijk heeft daarom de Veiligheidsregio's gevraagd om, naast de opvang voor Oekraïners, ook tijdelijk noodopvangplaatsen te realiseren voor asielzoekers. Als gemeentebestuur willen we onze bijdrage leveren om deze humanitaire crisis het hoofd te bieden.