U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Omgevingsvergunning gewijzigd verleend Meekmawei 9 Hallum

Omgevingsvergunning voor het realiseren van een wasplaats en bouw van een loods en 4 silo's op het perceel Meekmawei 9 te Hallum is gewijzigd verleend.

Op 15 juni 2020 heeft het college van Noardeast-Fryslân omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een wasplaats en bouw van een loods en 4 silo's op het perceel Meekmawei 9 te Hallum (NL.IMRO.1970.HaMeekmawei9PA-VA01), gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

De vergunning maakt het mogelijk dat de voertuigen bij het bedrijf op een duurzame wijze gereinigd kunnen worden en het spoelwater biologisch gereinigd wordt. Tevens wordt de bouw vergund van een bedrijfsloods voor de opslag van agrarische producten en  enkele silo’s ten behoeve van de opslag van de handel in kunstmest.

Wijziging ten opzichte van de ontwerp-vergunning

De volgende wijziging is aangebracht in de vergunning.

  • De oorspronkelijk aangevraagde locatie van de te bouwen loods, ten westen van de bestaande bebouwing, is na terinzagelegging van de ontwerpvergunning op verzoek van aanvrager gewijzigd in een locatie achter de bestaande bebouwing, ten noorden daarvan.

De vergunning inzien

De omgevingsvergunning wordt met de onderliggende stukken op het gemeentehuis te Damwâld ter inzage gelegd. Vanwege het coronavirus is fysieke inzage op het gemeentehuis alleen mogelijk op afspraak. Als inzage op het gemeentehuis geen optie is, kunt u via 0519-298888 contact opnemen en wordt een kopie van de vergunning met bijbehorende stukken opgestuurd via e-mail of per post.

U kunt de omgevingsvergunning en de Ruimtelijke Onderbouwing ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u reageren?

Met ingang van 26 juni 2020 tot en met 6 augustus en kunt u een beroepschrift indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150 9700 AD Groningen).

Beroep indienen kan alleen als u:

  • belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingediend op de ontwerpvergunning;
     
  • belanghebbende bent en geen zienswijze heeft ingediend, maar kunt aantonen dat u daartoe niet in staat bent geweest;
     
  • belanghebbende bent en beroep wilt indienen tegen de wijziging ten opzichte van de ontwerpvergunning.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt u kijken op:

https://www.rechtspraak.nl.  

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Fergunnings, telefoon: 0519-298888

 

Damwâld,

24 juni 2020