U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe opslagloods op het perceel Bangawei 3 te Hantumhuizen is verleend

Op 21 juli 2020 heeft het college van Noardeast-Fryslân omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een nieuwe opslagloods op het perceel Bangawei 3 te Hantumhuizen (NL.IMRO.1970.HhBangawei3PA-VA01).

De bouw van de loods maakt het mogelijk dat de voertuigen en materialen die nu nog buiten staan bij het bedrijf onder dak kunnen worden opgeslagen.

Vergunning inzien

De omgevingsvergunning wordt met de onderliggende stukken op 5 augustus 2020 op het gemeentehuis te Damwâld ter inzage gelegd. Vanwege het coronavirus is fysieke inzage op het gemeentehuis alleen mogelijk op afspraak.
Als inzage op het gemeentehuis geen optie is, kunt u via 0519-298888 contact opnemen en wordt een kopie van de vergunning met bijbehorende stukken opgestuurd via e-mail of per post.
U kunt de omgevingsvergunning en de Ruimtelijke Onderbouwing ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. (NL.IMRO.1970.HhBangawei3PA-VA01)

Wilt u reageren?

Met ingang van 5 augustus 2020 tot en met 16 september 2020 kunt u een beroepschrift indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150 9700 AD Groningen).

Beroep indienen kan alleen als u:

  • belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingediend op de ontwerpvergunning;
  • belanghebbende bent en geen zienswijze heeft ingediend, maar kunt aantonen dat u daartoe niet in staat bent geweest;
  • belanghebbende bent en beroep wilt indienen tegen de wijziging ten opzichte van de ontwerpvergunning.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.
Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt u kijken op:
https://www.rechtspraak.nl.  

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Fergunnings, telefoon: 0519-298888.