U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Partiële herziening afwijkingsmogelijkheid 2e agrarische bedrijfswoning’

Op 24 juni 2020 heeft de gemeenteraad van de gemeente Noardeast Fryslân het bestemmingsplan ‘Partiële herziening afwijkingsmogelijkheid 2e agrarische bedrijfswoning’ (NL.IMRO.1970.Bp2ebedrijfswoning-VA01), ongewijzigd vastgesteld.
 

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling om voor een tweede bedrijfswoning binnen het bouwvlak van een agrarische bedrijf in de gemeente Noardeast Fryslân, onder voorwaarden een vergunning te verlenen.

Het bestemmingsplan inzien

Vanwege het coronavirus is fysieke inzage op het gemeentehuis niet mogelijk. U kunt het bestemmingsplan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-code NL.IMRO.1970.Bp2ebedrijfswoning-VA01.

Wilt u reageren?

Van 16 juli tot en met 26 augustus 2020 kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500EA Den Haag). Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Beroep indienen kan daarom alleen als u belanghebbende bent en geen zienswijze heeft ingediend, maar kunt aantonen dat u daartoe niet in staat bent geweest. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt u kijken op: https://www.raadvanstate.nl/onze-werkwijze/bestuursrechtspraak/ruimtelijke-ordeningskamer.html. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon: 0519-298888.