Onroerendezaakbelasting

Hebt u een eigen woning? Of hebt of gebruikt u een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente. Hoeveel dat is hangt af van de waarde van uw woning of kantoor en van het lokale OZB-tarief.

 • De gemeente stelt de waarde van uw woning, winkel of kantoor vast volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
 • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het voorafgaande jaar. Dit wordt de waardepeildatum genoemd
 • De door de gemeente bepaalde waarde heet "WOZ-beschikking" en die vindt u terug op uw aanslagformulier OZB
 • U kunt in een of twee termijnen betalen. Maakt u gebruik van automatische incasso? Dan betaalt u in tien maandelijkse termijnen

WOZ-waarde opvragen

De WOZ-waarde (actueel en van voorgaande jaren) van woningen is voor iedereen openbaar. Dit betekent dat u van iedere woning in Nederland de WOZ-waarde kunt opvragen. Dit doet u via het WOZ-waardeloket.

Automatische incasso

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit heet een machtiging. U geeft de gemeente dan toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven. U kunt online met uw DigiD de automatische incasso starten, stoppen, of uw rekeningnummer wijzigen

De OZB is een percentage van de waarde van de woning of de niet-woning.

Tarieven Noardeast-Fryslân

 • Woningen, eigenarenbelasting: 0,1688%
 • Niet-woningen, eigenarenbelasting: 0,2432%
 • Niet-woningen, gebruikersbelasting: 0,1861%

Rekenvoorbeeld voor een woning

Bij een woning met een WOZ-waarde van € 152.000 is de eigenarenbelasting €  256,58.
Namelijk € 152.000 x 0,1688% = € 256,58.
Bij een woning heft de gemeente geen gebruikersbelasting.

Tarieven Dantumadiel

 • Woningen, eigenarenbelasting: 0,1411%
 • Niet-woningen, eigenarenbelasting: 0,2117%
 • Niet-woningen, gebruikersbelasting: 0,1647%

Rekenvoorbeeld voor een niet-woning

Bij een niet-woning met een WOZ-waarde van € 350.000 is de eigenarenbelasting € 350.000 x 0,2117% = € 740,95. De gebruikersbelasting bedraagt € 350.000 x 0,1647 % = € 576,45. De totale kosten voor een eigenaar die ook gebruiker is, zijn dan € 740,95 + € 576,45 = € 1.317,40.

 • Hebt u onterecht een OZB-aanslag gehad? U kunt dan bezwaar maken tegen aanslag OZB
 • U kunt bezwaar maken tegen de aanslag OZB als op de aanslag de verkeerde naam staat
 • U kunt ook bezwaar maken als u ten onrechte een aanslag hebt ontvangen
 • U kunt bezwaar indienen binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. Komt het bezwaar later binnen? Dan nemen we het niet in behandeling. Het bezwaarschrift is dan namelijk niet-ontvankelijk
 • Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaar
 • Ook als u bezwaar maakt, moet u de aanslag OZB betalen. Is uw bezwaar gegrond? Dan betalen wij de OZB die u onterecht hebt betaald terug