Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Ontheffing Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Vanaf 1 december 2020 geldt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm); de ‘coronawet’. Hierin staan landelijke maatregelen tegen corona. Het is mogelijk om voor bijzondere gevallen een ontheffing van de coronamaatregelen aan te vragen bij de burgemeester.

Waarvoor kan een ontheffing worden aangevraagd?

Een ontheffing kan alleen worden aangevraagd voor een heel bijzonder en concreet geval. De minister geeft in een toelichting op de wet aan dat u hierbij kunt denken aan bruiloften, uitvaarten, het uitreiken van koninklijke onderscheidingen, herdenkingen en jubilea. De ontheffing kan alleen betrekking hebben op de regels over groepsvorming, de openstelling van publieke plaatsen en evenementen. Voor de veilige-afstandsregel (op dit moment 1,5 meter) kan de burgemeester geen ontheffing verlenen.

Aanvragen en vervolg

U vraagt een ontheffing op grond van de Twm aan via het formulier onder aan deze pagina. Vul dit formulier volledig in, onderteken het en mail deze naar info@noardeast-fryslan.nl onder vermelding van ‘aanvraag ontheffing Twm’.

De aanvraag wordt vervolgens getoetst aan de huidige maatregelen. Ook wanneer de activiteit bijvoorbeeld pas over een paar maanden gaat plaatsvinden. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt de concrete bijzondere situatie afgewogen tegen het belang van het bestrijden van het virus. De burgemeester verleent geen ontheffing als het belang van de bestrijding van de epidemie in het geding is. Voordat de burgemeester een beslissing neemt omtrent de verlening van een ontheffing vraagt hij advies aan GGD Fryslân.

Kosten

Het in behandeling nemen van deze aanvraag kost € 87,00. In 2021 wordt dit € 115,00. Let op: ook als uw aanvraag wordt geweigerd, bent u dit bedrag verschuldigd.

Goed om te weten

Deze ontheffing is niet bedoeld om uitgezonderd te worden van de mondkapjesplicht die per 1 december geldt. Als u wilt weten of u daarvoor in aanmerking komt en hoe u dat aantoonbaar kunt maken, verwijzen wij u door naar deze website van de Rijksoverheid