U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Ontwerp omgevingsvergunning Elba 8 Holwerd

Ontwerp omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân zijn voornemens medewerking te verlenen aan een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteiten “strijd regels ruimtelijke ordening” en  “bouwen van een bouwwerk” ten behoeve van het realiseren van een dagbesteding en het bouwen van een schutstal op het perceel Elba 8 te Holwerd.

Terinzagelegging

De ontwerp omgevingsvergunning, met bijbehorende stukken, ligt met ingang van donderdag 25 juni 2020 voor een ieder gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Hynsteblom 4 te Damwâld. U kunt de ontwerp omgevingsvergunning inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis en ook op internet raadplegen op: https://www.noardeast-fryslan.nl/plannen-noardeast-fryslan-ter-inzage.

Zienswijze

Tijdens de ter inzage termijn van zes weken kan een ieder een zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân, Postbus 13, 9290 AA Kollum. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de afdeling Fergunningferliening, Tafersjoch en Hanthavenjen, telefoon 0519 – 29 88 88. Vanwege het coronavirus is fysieke inzage op het gemeentehuis alleen mogelijk op afspraak.