U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Ontwerpbestemmingsplan ‘afwijkingsmogelijkheid 2e agrarische bedrijfswoning’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân maken bekend dat vanaf 20 februari 2020 tot en met 1 april 2020, het ontwerp bestemmingsplan ‘afwijkingsmogelijkheid 2e agrarische bedrijfswoning’ ter inzage ligt. Het ontwerp bestemmingsplan is in te zien op het gemeentehuis in Dokkum, Koningstraat 13 (voor openingstijden van de gemeentehuizen zie www.noardeast-fryslan.nl). Ook kan het plan digitaal worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl, NL.IMRO.1970.Bp2ebedrijfswoning-ON01.

Het ontwerpbestemmingsplan inzien

Het plan voorziet in de juridisch planologische regeling om voor een tweede bedrijfswoning binnen het bouwvlak van een agrarische bedrijf in de gemeente Noardeast Fryslân, onder voorwaarden een vergunning te verlenen.

Wilt u reageren?

Gedurende de periode van ter inzage legging kunt u een zienswijze zenden aan gemeente Noardeast-Fryslân t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 13, 9290 AA KOLLUM. In de zienswijze dient u het zaaknummer te vermelden: Z220562-2019.