U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Dokkum - Hogedijken, Verplaatsing Aldi’

Met ingang van 9 april tot en met 20 mei 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan Dokkum - Hogedijken, Verplaatsing Aldi ter inzage. (NL.IMRO.1970.BPDkHogedijkenAldi-ON01)

Het bestemmingsplan regelt de verplaatsing van de huidige Aldi aan de Hogedijken 4 te Dokkum naar de nieuwe locatie op het naastgelegen perceel ter plaatse van Hogedijken 6/6A, tegenover de Albert Heijn aan de Koophandel 7.

Inzage ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan wordt digitaal ter inzage gelegd. Vanwege het coronavirus is fysieke inzage op het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum niet mogelijk. Indien digitale inzage geen optie is, kunt u contact opnemen en wordt een kopie van het plan opgestuurd via de post.
U kunt het bestemmingsplan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u reageren?

U kunt uw zienswijze van 9 april tot en met 20 mei 2020 schriftelijk indienen bij de gemeenteraad, Postbus 13, 9290 AA te Kollum.