U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Ontwerpbestemmingsplan Mûnewei 5 te Nes

Tot en met 15 januari 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan Mûnewei 5 te Nes ter inzage (NL.IMRO.1970.BpNeMunewei5-ON01).

Een deel van het bedrijfsperceel aan de Mûnewei 5 te Nes heeft in het bestemmingsplan ‘Doarpen’ (2009) per abuis een agrarische bestemming gekregen in plaats van een bedrijfsbestemming. Dit is een incorrecte wijziging ten opzichte van het eerdere bestemmingsplan toen het gehele bedrijfsperceel nog een bedrijfsbestemming had. Het bestemmingsplan Mûnewei 5 te Nes repareert de planologische situatie.

Het ontwerpbestemmingsplan inzien

U kunt het bestemmingsplan tot het einde van de zienswijzetermijn zonder afspraak bekijken tijdens de openingstijden in het gemeentehuis in Dokkum, aan de Koningstraat 13. Kunt u niet tijdens de openingstijden? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken voor een ander tijdstip.

U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u reageren?

U kunt uw zienswijze tot en met 15 januari 2020 schriftelijk indienen bij de gemeenteraad, postbus 13, 9290AA te Kollum. Ook kunt u mondeling reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met het team Romte.

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon: 0519-298888