U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Ternaarderwei 54, Wierum’ inzien

Vanaf donderdag 18 juni tot en met woensdag 29 juli 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Ternaarderwei 54, Wierum’ ter inzage (NL.IMRO.1970.BpWrTernaarderw54-ON01).

Het bestemmingsplan maakt de bedrijfsvestiging van een loonbedrijf op de locatie Ternaarderwei 54 te Wierum mogelijk. De bedrijfsvestiging omvat een uitbreiding van het huidige bedrijfserf in westelijke richting, en een verbreding van de bedrijfsactiviteiten in de zin van opslag en handel in compost.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken worden digitaal ter inzage gelegd. Vanwege het coronavirus is fysieke inzage op het gemeentehuis niet mogelijk. Als digitale inzage geen optie is, kunt u contact opnemen en wordt een kopie van het plan met bijbehorende stukken opgestuurd via e-mail of per post.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Wilt u reageren?

U kunt uw zienswijze van 18 juni tot en met 29 juli 2020 schriftelijk indienen bij de gemeenteraad, postbus 13, 9290 AA te Kollum. Ook kunt u mondeling reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met het team Romte.

Vragen?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon: 0519-298888.