U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Zwagerbosch (oostelijk van) Boskwei 13’

Met ingang van 2 april 2020 ligt het bovengenoemde ontwerp-bestemmingsplan zes weken ter inzage. Iedereen kan in die periode het ontwerpbestemmingsplan inzien in het  gemeentehuis te Dokkum.

Het ontwerpplan is ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-code NL.IMRO.1970.BpZbBoskwei13-ON01

Wilt u reageren?

Iedereen kan bij de gemeenteraad zijn/haar zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan indienen. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling, binnen de hierboven genoemde termijn van zes weken.

Uw schriftelijke zienswijze moet u richten aan de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân, adres: Postbus 13, 9290 AA Kollum.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via het telefoonnummer 0519-298888 waarbij u vraagt naar de behandeld ambtenaar.