U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Ontwerpwijzigingsplan ‘Westergeest – Kertiersreed’

Vanaf donderdag 9 juli tot en met woensdag 19 augustus 2020 ligt het ontwerpwijzigingsplan ‘Westergeest – Kertiersreed’ ter inzage (NL.IMRO.1970.WpWggroenBijmastr-ON01).

Door het wijzigingsplan worden de woonpercelen B. Bijmastrjitte 5, 7, 9 en 11 en Foarikker 6 te Westergeest in planologische zin vergroot met een woon- en tuinbestemming. Daarmee wordt het voor de bewoners mogelijk deze gronden ten behoeve van het wonen te benutten.

Het ontwerpwijzigingsplan inzien

Het ontwerpwijzigingsplan wordt digitaal ter inzage gelegd. Vanwege het coronavirus is fysieke inzage op het gemeentehuis niet mogelijk. Als digitale inzage geen optie is, kunt u contact opnemen en wordt een kopie van het plan opgestuurd via e-mail of per post.

U kunt het ontwerpwijzigingsplan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Wilt u reageren?

U kunt uw zienswijze van 9 juli tot en met 19 augustus 2020 schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 13, 9290 AA te Kollum. Ook kunt u mondeling reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met het team Romte.

Vragen?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon: 0519-298888.