Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum.
Meer informatie, o.a. over de aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.

Pytsje de Graaf

Pytsje de Graaf

Pytsje de Graaf
Pytsje de Graaf

Pytsje de Graaf(FNP) is wethouder van Noardeast-Fryslân en heeft de volgende portefeuille:

Mienskip / Samenleving

  • Sociale verbondenheid
  • Betrokkenheid burgers
  • Voorzieningenniveau (incl. Jobinder)
  • Cultuur
  • Taal- en streekcultuur (meertaligheid)
  • Monumenten en erfgoed
  • Sport
  • Welzijnswerk
  • Dorpen- en wijkenbeleid

Contact met de wethouder

Als u vragen heeft over één van de onderwerpen die tot het werkgebied van wethouder de Graaf horen, dan kunt u het secretariaat mailen of bellen. Het secretariaat is bereikbaar op (0519) 29 88 88.