Pytsje de Graaf

Pytsje de Graaf

Pytsje de Graaf
Pytsje de Graaf

Pytsje de Graaf(FNP) is wethouder van Noardeast-Fryslân en heeft de volgende portefeuille:

Mienskip / Samenleving

 • Sociale verbondenheid
 • Betrokkenheid burgers
 • Voorzieningenniveau 
 • Cultuur
 • Meertaligheid
 • Monumenten en erfgoed
 • Sport
 • Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen (gebruikersrol)
 • Beheer en onderhoud begraafplaatsen
 • Dorpen- en wijkenbeleid
 • Beheer openbare ruimte

Nevenfuncties

Foarsitter Tsjerkeried Ternaard (vanaf mei 2021)

onbezoldigd

Contact met de wethouder

Als u vragen heeft over één van de onderwerpen die tot het werkgebied van wethouder de Graaf horen, dan kunt u het secretariaat mailen of bellen. Het secretariaat is bereikbaar op (0519) 29 88 88.