Reclamebelasting

Algemeen

Voor de financiering van het ondernemersfonds voor promotionele activiteiten binnen de bolwerken, aan de Aalsumerpoort, Hantumerweg en Woudweg (deels) en in het Economisch Gebied Zuiderpoort te Dokkum heeft de gemeente in Dokkum voor deze gebieden en straten een reclamebelasting ingevoerd.

Goed om te weten

  • De reclamebelasting wordt geheven van degene van wie, reclame objecten worden aangetroffen. Onder reclameobjecten worden openbare aankondigingen verstaan in letters, symbolen of kleuren of een combinatie daarvan, die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en zijn aangebracht aan of op een gebouwd perceel
  • De naam reclamebelasting betekent niet dat uitsluitend reclamevoorwerpen belast zijn, maar ook publiek gerichte mededelingen van commerciële aard waarmee aandacht wordt getrokken voor een dienst, een product of een boodschap
  • Het tarief bedraagt per (gebouwd) perceel € 485,00. De oppervlakten van alle aankondigingen, die bij één (gebouwd) perceel of deel daarvan behoren, worden bij elkaar opgeteld. De reclamebelasting wordt niet geheven als de totale oppervlakte van alle aankondigingen kleiner is dan 0,06 m2
  • De volledige opbrengst reclamebelasting (exclusief de kosten voor heffing en invordering) stort de gemeente in het ondernemersfonds