Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld.

Regelingen

Gemeentelijke verordeningen en andere regelingen en de wijzigingen daarop worden bekendgemaakt in het gemeenteblad (zie Publicaties). Voor de tekst zoals die op dit moment geldt, zou u mogelijk verschillende gemeentebladen moeten raadplegen. Wij stellen daarom teksten van regelingen beschikbaar waarin de wijzigingen zijn verwerkt. Wij doen dat zo zorgvuldig mogelijk, maar alleen de teksten in de gemeentebladen zijn juridisch bindend. U vindt de teksten van de regelingen op overheid.nl.