Stembureaus in de gemeente

In de gemeente Noardeast-Fryslân kunt u in totaal in 43 stembureaus stemmen. U vindt hier een overzicht.

De stembureaus zijn geopend van 7:30-21:00 uur. Na 21:00 uur kunt u niet meer stemmen. Op uw stempas staat het adres van het voor u dichtstbijzijnde stembureau. U kunt bij elk stembureau in de gemeente Noardeast-Fryslân stemmen.  Ook kunt u zien welke vier stembureaus geopend zijn op 15 en 16 maart voor het vervroegd stemmen.

Naam stembureau Straat / huisnummer Plaats Geopend op
Gemeentehuis Dokkum Koningstraat 13 Dokkum 15, 16 en 17 maart
Rehoboth Gemeente Hantumerweg 38 Dokkum 17 maart 
Chr. Geref. Kerk de Oase Stationsweg 39 Dokkum 17 maart 
Gymzaal de Ljurk Ljurk 2 Dokkum 17 maart 
De Fontein Op de Keppels 3 Dokkum 17 maart 
Sporthal de Doelstien Woudweg 142 Dokkum 17 maart 
Groen van Prinsterer Van Kleffensstraat 5 Dokkum 17 maart 
CBS De Bron Kapellaan 5 Dokkum 17 maart
CBS De Pionier Alde Terp 2 Dokkum 17 maart
MFA de Dobbe Mounebuorren 11 Anjum 15, 16 en 17 maart 
Dorpshuis De Nije Pôle Van Kleffenswei 6 A Raard 17 maart 
Dorpshuis De Terpring Roasterwei 6 Brantgum 17 maart 
Dorpshuis De Jister Stienfeksterwei 2 A Ee 17 maart 
Dorpshuis It Dykshûs Lytse Wei 2 A Engwierum 17 maart 
Dorpshuis d' Ald Skoalle Tsjerkestrjitte 4 Hantum 17 maart 
't Sintrum Elbasterwei 1 A Holwerd 17 maart
Lokaal De Gearkomst Doarpsstrjitte 16 Lioessens 17 maart 
De Schakel Balthasar Bekkerstrjitte 27 Metslawier 17 maart 
Lokaal De Wynroas Seewei 40 Moddergat 17 maart 
De Stikel Achterwei 1 Morra 17 maart 
Dorpshuis De Nespel Ids de Beerstrjitte 1 A Nes 17 maart 
Nij Sion Bornensisstrjitte 4 Niawier 17 maart 
Dorpshuis De Terp Doktersfiif 22 Oosternijkerk 17 maart 
Dorpshuis Tunawerth Aldbuorren 13 Ternaard 17 maart 
Dorpshuis De Pipenâle Master Sinnemastrjitte 9 Wierum 17 maart 
Gemeentehuis Kollum van Limburg Stirumweg 18 Kollum 15, 16 en 17 maart 
De Colle Gerrit Bleekerstraat 3 Kollum 17 maart 
Pro Rege Kollum Oostenburgstraat 3 Kollum 17 maart 
Dorpshuis 't Trefpunt Kollumerpomp Foijingaweg 15 E Kollumerpomp 17 maart 
M.F.C. Hústerwâld Oudwoude de Wygeast 14 Oudwoude 17 maart 
M.F.C. De Tredder Westergeest Eelke Meinertswei 33 Westergeest 17 maart 
Dorpshuis De Trije Doarpen Foarwei 116 Kollumerzwaag 17 maart 
Baptistengemeente 'De Thuishaven' Kollumerzwaag Skoallestrjitte 28 Kollumerzwaag 17 maart 
Dorpshuis De Bosk Zwagerbosch Boskwei 10 Zwagerbosch 17 maart 
Dorpshuis Toutenburg Burum Meihuizenstraat 2 Burum 17 maart 
Dorpshuis De Schans Munnekezijl Zijlstraat 2 Munnekezijl 17 maart 
Gemeentehuis Ferwert Hegebeintumerdyk 2 Ferwert 15, 16 en 17 maart 
Doarpshûs De Nije Tille Ringweg 21 Marrum 17 maart 
MFC It Trefpunt De Singel 7 Hallum 17 maart 
Offingaburg Offingaburg 1 Hallum 17 maart 
MFC Het Spectrum Schoolstraat 12 Burdaard 17 maart 
MFC Fjildsicht Farrewei 22 A Blije 17 maart 
Doarpshûs De Fjouwer Flieterpsterdyk 23 Reitsum 17 maart