Stemmen vanuit het buitenland

Terug naar hoofdpagina verkiezingen

Stemmen en tijdelijk verblijf in het buitenland

Kiezers die tijdelijk in het buitenland zijn, én in gemeente Noardeast Fryslân staan ingeschreven, kunnen aanvragen per brief te stemmen. Dat gaat via de gemeente Den Haag. 

Stemmen en tijdelijk verblijf in het buitenland

  • De kiezer stemt via een schriftelijke volmacht. Dit verzoekschrift moet maandag 3 juni 2024 vóór 17:00 uur bij de gemeente binnen zijn. Hiervoor is een formulier beschikbaar Model L 8.
    U en de persoon die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in.