Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Stempas

Kiezers krijgen - maximaal 14 dagen voor de verkiezingen - op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Met een stempas kan de kiezer in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. De kiezer neemt deze pas op de dag van stemming mee naar het stembureau, samen met een identiteitsbewijs. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Kan een kiezer niet zelf stemmen, dan kan hij dit bij volmacht door iemand anders laten doen.

Op de stempas staat het adres die het dichtstbij is voor de kiezer. Dit neemt niet weg dat een kiezer in een stembureau naar keuze binnen de gemeente kan stemmen.

Bij verhuizing

Als een kiezer in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat hij nog moet stemmen in zijn oude gemeente. Het adres waarop de kiezer op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt waar hij moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd. De kiezer kan ook iemand uit zijn oude woonplaats machtigen om namens hem te stemmen.

Vervangende stempas

Een kiezer die geen stempas heeft gekregen of die zijn stempas is verloren, kan bij de gemeente een nieuwe stempas aanvragen. Dit moet bij de gemeente waar diegene op de dag van de kandidaatstelling woonde. Dat kan schriftelijk of telefonisch. De aanvraag moet op vrijdag 11 maart 2022 vóór 17:00 uur binnen zijn. Bij de schriftelijke aanvraag moet de kiezer een kopie van een geldig legitimatiebewijs laten zien.  We zijn op 11 maart 2022 telefonisch bereikbaar tot 12:00 uur.

Kenmerken stempas

Op elke stempas staat een volgnummer. Ook heeft een stempas een aantal echtheidskenmerken. Dit om misbruik te voorkomen. Echtheidskenmerken zijn: kleurendruk, speciaal papier, watermerken e.d. In een model (Model J 7) staat welke informatie op de stempas moet staan.

Kiesrecht daklozen

Om te kunnen stemmen, is een stempas nodig. Die verstrekt de gemeente aan de hand van de Basisregistratie Personen (BRP). Als iemand dakloos is, staat hij mogelijk niet in de BRP vermeld. Hij ontvangt dan geen stempas en kan dus niet stemmen. Staat een dakloze wel in de BRP vermeld, bijvoorbeeld met een briefadres, dan kan hij contact opnemen met de gemeente. Ook kan hij contact opnemen met de persoon die woont op het briefadres over het ontvangen/ophalen van de stempas.