Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Stimuleringsregeling DOM (dorpsontwikkelingsmaatschappij)

Dit project is ontstaan in 2014 en vloeide voort uit het Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten in de voormalige gemeente Dongeradeel. De dorpen Ee, Metslawier, Paesens- Moddergat en Holwerd waren onderdeel van de eerste fase van het project.

Het project is inmiddels fors uitgebreid en sinds 1 januari 2019 is de DOM actief in 26 dorpen in de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Noardeast- Fryslân en Dantumadiel.