Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Stimuleringsregeling DOM (dorpsontwikkelingsmaatschappij)

Dit project is ontstaan in 2014 en vloeide voort uit het Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten in de voormalige gemeente Dongeradeel. De dorpen Ie, Mitselwier, Peazens- Moddergat en Holwert waren onderdeel van de eerste fase van het project.

Het project is inmiddels fors uitgebreid en sinds 1 januari 2019 is de DOM actief in 26 dorpen in de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Noardeast- Fryslân en Dantumadiel.