Let op: het gemeentehuis is alleen op afspraak open en er zijn corona-maatregelen voor ondernemers, evenementen, het onderwijs, de kinderopvang, etcetera. Voor alle actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gemeente kunt u op de volgende link terecht.

Stimuleringsregeling DOM (dorpsontwikkelingsmaatschappij)

Dit project is ontstaan in 2014 en vloeide voort uit het Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten in de voormalige gemeente Dongeradeel. De dorpen Ee, Metslawier, Paesens- Moddergat en Holwerd waren onderdeel van de eerste fase van het project.

Het project is inmiddels fors uitgebreid en sinds 1 januari 2019 is de DOM actief in 26 dorpen in de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Noardeast- Fryslân en Dantumadiel.