Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Subsidie beveiliging evenementen

Wie kunnen aanvragen?

Organisatoren van evenementen gevestigd in de gemeente Noardeast-Fryslân. Dit behoort een rechtspersoon zonder winstoogmerk te zijn.

Waarvoor aanvragen?

De extra kosten ten opzichte van de gewone beveiligingskosten die gemaakt worden in verband met het uitvoeren van de beveiliging bij het organiseren van een evenement in Noardeast-Fryslân in 2022 (periode 1 maart 2022 tot 1 januari 2023).

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Een subsidie moet altijd schriftelijk worden aangevraagd. Minimaal zes weken voordat de activiteit plaatsvindt (Voor deze regeling maken wij een uitzondering voor die evenementen welke nog niet konden aanvragen omdat deze regeling nog niet was vastgesteld). Voor het aanvragen van een subsidie kunt u gebruikmaken van het onderstaande aanvraagformulier.

Welke informatie moet ik aanleveren?

Het aanvraagformulier moet volledig worden ingevuld. U kunt de omschrijving van de kosten vermelden op het aanvraagformulier, maar u kunt er ook voor kiezen om dit in een bijlage toe te voegen.

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de algemene subsidieverordening en de onderstaande subsidieregeling. U ontvangt binnen acht weken na ontvangst bericht over uw aanvraag.