Subsidie tot en met € 5.000,-

Een aanvraag voor de Subsidieregeling Versnellingsagenda voor een eenmalige subsidie tot en met € 5.000,- kan het gehele jaar door ingediend worden bij de gemeente Noardeast-Fryslân.

Let op: De gemeente Noardeast-Fryslân voert de subsidieregeling namens de vier gemeenten en de provincie Fryslân uit. De subsidieaanvraag en de bijlagen moeten daarom gestuurd worden naar gemeente Noardeast-Fryslân t.a.v. Subsidiebureau Versnellingsagenda.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Subsidies tot en met € 5.000,- kunnen het gehele jaar door aangevraagd worden.

Wie kan subsidie aanvragen?

Subsidie tot en met € 5.000,- kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

Hoeveel subsidie is jaarlijks beschikbaar?

Jaarlijks is maximaal € 100.000,- beschikbaar voor subsidies tot en met € 5.000,-. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer het budget op is, kan in dat jaar geen subsidie meer tot en met € 5.000,- verleend worden. U kunt dan wachten en een volgend jaar een nieuwe aanvraag indienen.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Een subsidie moet altijd schriftelijk worden aangevraagd, minimaal zes weken voordat de activiteit plaatsvindt. Voor het aanvragen van subsidie dient u gebruik te maken van het  standaard aanvraagformulier, wat u onderaan deze pagina aantreft.

Welke informatie moet ik aanleveren?

Naast een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dient een subsidieaanvraag voor subsidies tot en met € 5.000,- in ieder geval uit de volgende documenten te bestaan:

  • een projectplan, incl. een gespecificeerd overzicht van projectkosten en financiële dekking;
  • een kopie van een bankafschrift of bankpas;
  • ondertekende cofinancieringsverklaring(en) en bewijsstukken van eventuele bijdragen van derden;
  • een de-minimisverklaring.

Wanneer krijg ik te horen of mijn project voor subsidie in aanmerking komt?

U ontvangt binnen acht weken nadat uw aanvraag voor subsidie tot en met € 5.000,- is ingediend een besluit over uw aanvraag.

Wanneer wordt een verleende subsidie vastgesteld en uitbetaald?

Subsidies tot en met € 5.000,- worden bij de verlening direct vastgesteld en uitbetaald.

Aan welke verplichtingen moet ik voldoen als subsidie aan mijn project is verleend?

De belangrijkste verplichtingen die verbonden zijn aan het ontvangen van subsidie tot en met € 5.000,- , zijn:

  • Een project moeten binnen 6 maanden na de subsidieverlening zijn gestart.
  • Een subsidieontvanger moet het project waarvoor subsidie is verleend uiterlijk 1 jaar na de verlening hebben afgerond.
  • Een subsidieontvanger moet na afronding van het project middels een activiteitenverslag aantonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd.

Wanneer eindigt de subsidieregeling?

Subsidies kunnen tot en met 31 december 2023 aangevraagd worden, tenzij het beschikbare budget eerder besteed is.

  • Waar moet u een subsidieaanvraag incl. de gevraagde documenten indienen?

De gemeente Noardeast-Fryslân voert de subsidieregeling namens de vier gemeenten en de provincie Fryslân uit. De subsidieaanvraag en de bijlagen moeten daarom gestuurd worden naar het subsidiebureau van de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân per adres:

Gemeente Noardeast-Fryslân
T.a.v. Subsidiebureau Versnellingsagenda
Postbus 13
9290 AA Kollum

U kunt de subsidieaanvraag en alle bijlagen ook mailen naar de info@noardeast-fryslan.nl.

Voor het aanvragen van subsidie tot en met € 5.000,- heeft u hieronder genoemde documenten nodig. Daarnaast dient u met de aanvraag een kopie van een bankafschrift of bankpas mee te sturen.

Documenten die nodig zijn voor het verantwoorden van subsidie tot en met € 5.000,-

Voordat u een subsidieaanvraag indient bij de gemeente, kunt u met behulp van de checklist hieronder controleren of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de subsidieverordening en de subsidieregeling. Aan deze checklist kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor vragen over de subsidieregeling of het aanvragen van subsidie kunt u contact opnemen met het subsidiebureau van de Versnellingsagenda via het algemene telefoonnummer of e-mail van de gemeente.