Subsidieregeling energiecompensatie

Wie kunnen aanvragen?

Besturen van een dorps- en buurthuis, een MFA en MFC, een religieuze stroming, een jeugdhonk, een structureel gesubsidieerde cultuurinstelling, cultuurvereniging of sportvereniging in de gemeente Noardeast-Fryslân zonder winstoogmerk en;

a. met een eigen energiecontract en;

b. die zijn activiteiten richt op de gemeente Noardeast-Fryslân en haar ingezetenen, en;

c. hiervoor een gebouw in eigendom of erfpacht heeft dan wel een vergelijkbaar recht heeft of huurt;

Goed om te weten

  • De hoogte van de subsidie bedraagt, per aanvraag, maximaal 50% van het berekende energienadeel over de periode 1 oktober 2022 tot 1 april 2023.
  • Per subsidieaanvraag wordt er maximaal € 25.000,- toegekend
  • Het subsidieplafond is € 700.000,-.
  • De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
  • Subsidies minder dan € 500,- worden niet verstrekt.

De aanvraag moet voor 1 oktober 2023 ingediend worden.

Subsidieregeling

De subsidieregeling en het aanvraagformulier vindt u hieronder.

Vragen?

U kunt ons bereiken via de mail: subsidiebureau@noardeast-fryslan.nl of telefonisch op 0519-298888.