U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Theo Berends

Theo Berends

Theo Berends
Theo Berends

Theo Berends (ChristenUnie) is wethouder van Noardeast-Fryslân en heeft de volgende portefeuille:

Financiën

  • Financiën en grondbeleid
  • Meerjarig onderhoudsbeleid infrastructuur
  • Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen (eigenaarsrol)
  • Beheer en onderhoud begraafplaatsen
  • Verkeer en vervoer
  • Bedrijfsvoering + Dienstverlening
  • ICT
  • Tafersjoch en Hanthavenjen
  • Centrale Huisvesting

Nevenfuncties

ZZP-er onder de naam ALUSSA bezoldigd
Lid raad van toezicht Stichting "de Tijborg' te Onnen onbezoldigd
Bestuurslid Stichting molen 'De Hoop' te Horen onbezoldigd
Voorzitter stichting Routebureau Groningen onbezoldigd
Lid VNG commissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (RPA) onbezoldigd
Lid AvA, Stedin Holding Aandeelhouders onbezoldigd
Lid portefeuillehouders overleg Financiën Vereniging Friese Gemeenten (VNG)  onbezoldigd
Lid Fumo, Auditcommissie onbezoldigd
Lid bestuur Fumo, Algemeen bestuur onbezoldigd
Lid AvA, Kabelnoord aandeelhouders onbezoldigd
Lid AvA, Fryslân Miljeu aandeelhouder onbezoldigd
Lid bestuur ROF-OVVF onbezoldigd
Lid COVM vliegbasis Leeuwarden onbezoldigd
Lid bestuur Afvalsturing Friesland NV onbezoldigd
Lid Bestuurlijk overleg VTH Fryslân onbezoldigd
Lid algemeen bestuur OVEF onbezoldigd

Contact met de wethouder

Als u vragen heeft over één van de onderwerpen die tot het werkgebied van wethouder Berends horen, dan kunt u het secretariaat mailen of bellen. Het secretariaat is bereikbaar op (0519) 29 88 88.