Theo Berends

Theo Berends

Wethouder Theo Berends (ChristenUnie)
Wethouder Theo Berends (ChristenUnie)

Theo Berends is wethouder van Noardeast-Fryslân en heeft de volgende portefeuille:

Financiën

  • Financiën en grondbeleid
  • Centrumregeling Dantumadiel (bestuurscommissie)
  • Meerjarig onderhoudsbeleid infrastructuur
  • Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen
  • Beheer en onderhoud begraafplaatsen
  • Verkeer en vervoer
  • Bedrijfsvoering + Dienstverlening
  • ICT
  • Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Contact met de wethouder

Als u vragen heeft over één van de onderwerpen die tot het werkgebied van wethouder Berends horen, dan kunt u het secretariaat mailen of bellen. Het secretariaat is bereikbaar op (0519) 29 88 88.