U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Theo Berends

Theo Berends

Theo Berends
Theo Berends

Theo Berends(ChristenUnie) is wethouder van Noardeast-Fryslân en heeft de volgende portefeuille:

Financiën

  • Financiën en grondbeleid
  • Centrumregeling Dantumadiel (bestuurscommissie)
  • Meerjarig onderhoudsbeleid infrastructuur
  • Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen
  • Beheer en onderhoud begraafplaatsen
  • Verkeer en vervoer
  • Bedrijfsvoering + Dienstverlening
  • ICT
  • Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Contact met de wethouder

Als u vragen heeft over één van de onderwerpen die tot het werkgebied van wethouder Berends horen, dan kunt u het secretariaat mailen of bellen. Het secretariaat is bereikbaar op (0519) 29 88 88.