Belangrijke notificatie

Let op! Vanaf donderdag 18 mei 2023 is het gemeentehuis in Kollum gesloten. U kunt vanaf maandag 22 mei 2023 voor Burgerzaken terecht in Dokkum. Maakt u een afspraak na 18 mei? Dan moet u naar het gemeentehuis in Dokkum om het product aan te vragen.

Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden en evacués Oekraïne 2022

De ‘Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden en evacués Oekraïne 2022’ wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekering Bank (SVB).

Op grond van deze regeling kunnen de gerepatrieerden en evacués die over onvoldoende middelen beschikken in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming voor de aanloopkosten, een wekelijkse toelage en een vergoeding voor gemaakte buitengewone kosten. Gerepatrieerden en evacués komen zo nodig in aanmerking voor een ziektekostenverzekering en een WA-verzekering.

Meer informatie?
Ga naar de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)