U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Uitkeringsfraude melden

De gemeente moet ervoor zorgen dat het geld dat bedoeld is voor uitkeringen, bij de juiste mensen terechtkomt. Dat betekent dat wij er alles aan doen om te voorkomen dat uitkeringen worden betaald aan mensen die er geen recht op hebben. Maar soms gebeurt dat toch. Dan wordt er gefraudeerd en daar moeten wij wat aan doen.

Een onderzoek begint met een signaal dat er iets niet klopt. Dat signaal kan bij onze eigen medewerkers vandaan komen, maar regelmatig komen ook tips en informatie van burgers binnen over personen met een uitkering van de gemeente. Deze informatie is voor de gemeente heel belangrijk, want wij kunnen ook niet alles zien.

Voorbeelden van tips zijn bijvoorbeeld zwart werken, handelen, op een ander adres wonen of stiekem samenwonen.

Denkt u dat iemand uit uw omgeving onterecht een uitkering ontvangt? U vermoedt bijvoorbeeld dat iemand bijklust, samenwoont of een auto heeft (gekocht). Dan kunt u dat melden bij de gemeente. Als u dat wilt, kan dat anoniem. U hoeft uw eigen naam niet te noemen. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met de informatie die u geeft.

Wanneer u uitkeringsfraude meldt, vragen wij u naar gegevens over de vermoedelijke fraude. Bijvoorbeeld:

  • Adressen
  • Werktijden
  • gegevens over een auto
  • Inkomsten
  • Met wie woont de persoon samen

Als uw tip bruikbaar is, stellen wij een onderzoek in naar de uitkeringsfraude. Over de voortgang van dit onderzoek kunnen wij u niet informeren, in verband met privacy.