U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Mûnewei 5 te Nes’

Op 19 maart 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Nes - Mûnewei 5’ ongewijzigd vastgesteld (NL.IMRO.1970.BpNeMunewei5-VA01).
Een deel van het bedrijfsperceel aan de Mûnewei 5 te Nes heeft in het bestemmingsplan ‘Doarpen’ (2009) per abuis een agrarische bestemming gekregen in plaats van een bedrijfsbestemming.

Dit is een incorrecte wijziging ten opzichte van het eerdere bestemmingsplan, toen het gehele bedrijfsperceel nog een bedrijfsbestemming had. Het bestemmingsplan ‘Mûnewei 5 te Nes’ repareert de planologische situatie.

Het bestemmingsplan inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan van 9 april tot en met 20 mei 2020 op afspraak bekijken tijdens de openingstijden in het gemeentehuis in Dokkum (Koningstraat 13). U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-code NL.IMRO.1970.BpNeMunewei5-VA01.

Wilt u reageren?

Van 9 april 2020 tot en met 20 mei 2020 kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).
Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Beroep indienen kan daarom alleen als u belanghebbende bent en geen zienswijze heeft ingediend, maar kunt aantonen dat u daartoe niet in staat bent geweest. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt u kijken op: https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak.

Vragen?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoonnummer (0519) 29 88 88.