Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Veelgestelde vragen Oekraïne

Hieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen. De ontwikkelingen volgen zich snel op. De informatie op deze pagina kan daardoor snel verouderen. Houdt u daar rekening mee.

Staat uw antwoord hier niet bij? 
Veel informatie vindt u op de volgende websites:

Opvang en registratie

Ik heb een plek gezien die geschikt is als noodopvanglocatie. Waar kan ik dit doorgeven?

De gemeente bereidt mogelijke opvanglocaties voor. Weet u een grotere opvanglocatie? Een locatie die geschikt is om een grote groep mensen, voor in ieder geval drie maanden, op te vangen? Bel naar de gemeente via 0519 29 88 88 en geef dit door. Dan wordt onderzocht of deze locatie echt geschikt is voor dit doel.

Ik wil één of meerdere vluchtelingen opvangen in mijn huis. Bij wie kan ik hiervoor terecht?

U kunt zich aanmelden via de website van Takecarebnb. Meer informatie vindt u ook op de website van Vluchtelingenwerk

Particuliere initiatieven

Het Particulier initiatief voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen is:

 

Moeten Oekraïense vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente?

Oekraïense vluchtelingen kunnen zich registreren in de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Dit gebeurt in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt voor personen die met een identificatiebewijs kunnen aantonen dat zij de Oekraïense nationaliteit hebben.

Veelgestelde vragen en meer informatie over de inschrijving van Oekraïners in de BRP vind u op de website van de RVIG.

Waar kunnen vluchteling zich aanmelden?

De gemeente Heerenveen is namens de Veiligheidsregio en de Friese gemeenten een eerste portaal voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hiervoor is de Hoekstra-hal aan it Hege Stik in Heerenveen ingericht. Vluchtelingen kunnen hier op adem komen, zich inschrijven en van daaruit naar locaties elders in de provincie gaan voor een langere opvang.

Vluchtelingen die bij particulieren verblijven hoeven zich niet te registreren bij de HUB in Heerenveen. Wel moeten zij zich op het gemeentehuis inschrijven op het verblijfadres.

 

Wat als een Oekraïense vluchteling geen reisdocument kan tonen voor de inschrijving in de BRP?

Sinds 7 maart 2022 geeft de Oekraïense ambassade in Den Haag certificaten van identiteitsvaststelling uit aan Oekraïners die het land hebben verlaten zonder reisdocumenten. Oekraïners kunnen dat certificaat aanvragen tijdens het inloopspreekuur van de consulaire afdeling van de Oekraïense ambassade op werkdagen van 09:00-13:00 uur op Zeestraat 78, 2518 AD Den Haag. Het document wordt dan in de regel dezelfde dag ’s middags afgegeven. De ambassade verzoekt Oekraïners om voor hun komst naar Den Haag de aanvraag online aan te melden: https://nl-ukraine.nalog.nl/nl-ukr-cert/ (in het Oekraïens).

Bron: https://www.rvig.nl/brp/inschrijven-oekrainers-in-de-brp/veelgestelde

 

Opvang van alleenstaande minderjarige kinderen

Oekraïense kinderen die zonder ouders naar Nederland zijn gevlucht, komen in een gastgezin. Het is belangrijk dat het gastgezin voor deze kinderen een veilige plek is. Daarvoor is de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) ingeschakeld.

  • Zij screenen gastgezinnen (pleeggezinnen) waar de kinderen geplaatst worden.
  • Zij kunnen onderzoek doen naar de gezinssituatie van een minderjarige en hierop ingrijpen.

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid in de registratie van kinderen in gastgezinnen en meldt plaatsing bij de RvdK. U kunt contact opnemen met het Gebiedsteam als u vragen heeft.

Meer informatie over dit onderwerp vind u op de website van Sociaal Domein Fryslân.

Iemand kan zich aanmelden om als opvanggezin te fungeren bij NIDOS

 

Werk en inkomen

Kan ik een vergoeding krijgen voor de opvang van vluchtelingen?

Vluchtelingen die in de particuliere opvang verblijven krijgen zelf een woontoeslag bovenop het leefgeld. Over een bijdrage voor woonkosten, dient de vluchteling zelf afspraken te maken met de persoon waar zij verblijven. Dit is geen verplichting.

Heeft particuliere opvang van vluchtelingen invloed op toeslagen of uitkering?

Als uw huishouden verandert, kan dat gevolgen hebben voor uw toeslagen. Voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen maakt de Belastingdienst een uitzondering. Deze zien zij niet als toeslagpartner of medebewoner. De uitzondering is nog niet bij wet vastgelegd en kan dus nog wijzigen.

Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen niet te maken met de kostendelersnorm. Dit geldt in ieder geval voor de eerste zes maanden. U moet wel aan de gemeente melding maken van het verblijf.
Een eventuele (vrijwillige) bijdrage voor kosten van inwoning moet u ook aan de gemeente melden. De bijdrage wordt vrijgelaten, zolang het in redelijke verhouding staat tot de te maken kosten.

Mogen Oekraïners werken?

 

Oekraïners mogen onder voorwaarden in Nederland werken. Meer informatie hierover vindt u op de website refugeehelp.nl.

Ik wil werk aanbieden aan Oekraïense vluchtelingen

De gemeente is aan het onderzoeken of wij het aanbod van werk, centraal kunnen coördineren. Meer informatie hierover volgt op onze website.

 

Zorg en onderwijs

Hebben Oekraïners recht op zorg?

Omdat nog wordt besloten wat voor verblijfsstatus Oekraïense vluchtelingen in Nederland gaan krijgen is het voor hen nog niet mogelijk om een zorgverzekering af te sluiten.

Onverzekerden kunnen in aanmerking komen voor medisch noodzakelijke zorg. Medisch noodzakelijke zorg houdt in dat er een behandeling plaatsvindt in een ziekenhuis of elders omdat de zorg niet uitgesteld kan worden.

Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Zorgverleners kunnen subsidie aanvragen via het CAK.

Meer informatie over zorg vindt u op de website Zorgverzekeringslijn.

 

Kunnen Oekraïense kinderen naar school?

Kinderen hebben (ongeacht verblijfsstatus) recht op onderwijs. Het is van belang dat onderwijs zo snel mogelijk beschikbaar komt. Daarbij moet rekening worden gehouden met een stabiele en langdurige opvangsituatie. Het is niet wenselijk dat kinderen telkens van onderwijslocatie moeten veranderen.

De gemeente is op dit moment met scholen in gesprek over onderwijs aan kinderen. Meer informatie hierover volgt op onze website.

 

Vrijwilligers en donaties

Ik wil me aanmelden als vrijwilliger, hoe doe ik dat?

Wilt u in onze gemeente hulp bieden aan vluchtelingen? Dan kunt u zich melden bij het Vrijwilligerssteunpunt van Het Bolwerk. U kunt contact opnemen door te mailen naar vrijwilligerssteunpunt@het-bolwerk.eu of te bellen naar het algemene telefoonnummer: 0519 - 29 22 23.

Het Rode Kruis zoekt ook vrijwilligers die willen en kunnen helpen bij de opvang van vluchtelingen. Meldt u aan als vrijwilliger bij Ready 2 Help via de site van het Rode Kruis.

 

Ik wil spullen doneren, waar kan ik me melden?

Om de gemeenschapsruimten in te richten doen de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel een beroep op Stichting Fryslân58/Kringloopwinkel Second Chance en kringloopwinkel De Wissel Dokkum, vanwege hun expertise in de hulpverlening.

Op hun websites staan wat voor spullen er nodig zijn en hoe u deze kunt aanbieden.