Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Verkeersplan Kindcentrum

Op 7 maart 2018 is het concept verkeersplan gepresenteerd voor de Campus en het Kindcentrum. Het deel van het verkeersplan rondom de Campus is inmiddels klaar. Het verkeersplan rondom het Kindcentrum is vastgesteld en zal binnenkort worden uitgevoerd.   

Stand van zaken Kindcentrum

De Colle is inmiddels gesloopt en de terreinwerkzaamheden worden binnenkort afgerond. De bouw van het Kindcentrum is in volle gang en wordt volgens planning voor de zomervakantie opgeleverd. Daarna verhuizen de  Prof. Casimirschool en de Koningin Julianaschool van hun tijdelijke locatie naar het Kindcentrum. De scholen starten het schooljaar 2020-2021 dus in het nieuwe gebouw.

Verkeersplan Kindcentrum 

Dit verkeersplan voor het Kindcentrum is een nadere uitwerking van een eerder gepresenteerde plan (7 maart 2018). Samen met de gebruikers van het Kindcentrum, Veilig Verkeer Nederland en Plaatselijk Belang Kollum is de afgelopen periode gewerkt aan de afstemming tussen schoolplein en de omliggende openbare ruimte. Doel is het realiseren van een veilige schoolomgeving. Het definitieve plan kan worden bekeken door het bestand verkeersplanKindcentrum.pdf te openen. 

Reactienotitie concept verkeersplan maart 2018

De reacties en antwoorden van de gemeente zijn verzameld in een reactienotitie. De meeste reacties zijn verwerkt in het verkeersplan. De reactienotitie is bij de bekendmaking van het verkeersplan voor de Campus reeds gepubliceerd maar kan nu weer worden geraadpleegd.

U vindt het verkeersplan en de reactienotitie als bijlage onderaan deze pagina.

Vervolg

Op dit moment bereidt de gemeente de aanbesteding van de civieltechnische werkzaamheden voor. Het gaat hierbij om de aanleg van een fietspad, het aanbrengen van een verhoogd verkeersplateau aan de Willem Lodewijkstraat en de Tsjerk Hiddesstraat en de herinrichting van het parkeerterrein aan de Kerkstraat-Tsjerk Hiddesstraat. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting grotendeels voor de zomervakantie worden afgerond. 
Voor de start van de werkzaamheden wordt een melding geplaatst op de gemeentepagina en de gemeentelijke website. Bedrijven en bewoners in het gebied rondom het Kindcentrum ontvangen bericht van de gemeente en aannemer.

Vragen?

Als u vragen hebt over het verkeersplan dan kunt u contact opnemen met dhr. T. Reitsma via telefoonnummer 0519-298888.

Bijlagen