Vlinderidylles

Meer biodiversiteit in Noardeast-Fryslân door het aanleggen van een vlinderidylle. Een idylle is een plaats waar Nederlandse bloemen en kruiden groeien die verschillende soorten vlinders, maar ook andere insecten aantrekken.

Waarom een vlinderidylle?

Het gaat de laatste decennia steeds minder goed met de vlinder en andere insecten, zoals de wilde bij. Veel plaatsen worden vaak gemaaid, waardoor bloemen die belangrijk zijn voor insecten worden afgemaaid en  geen kans krijgen om te bloeien. Met een vlinderidylle krijgen deze wilde planten juist wel de kans om bloeien, dit zorgt voor voedsel en schuilplaatsen voor de insecten die op hun beurt weer voedsel vormen voor andere dieren zoals vogels. Op deze manier verbeter je de leefomgeving voor veel soorten dieren. Bovendien is een idylle bij u in de buurt een mooi gezicht met veel variatie aan wilde bloemen planten, daarom zijn deze ook vrij toegankelijk zodat iedereen ervan kan genieten.

Aanleg

Meestal worden idylles aangelegd op bestaand grasland, omdat er in veel gevallen teveel voedsel in de bodem zit wordt de bovenste vijf tot tien centimeter afgeplagd of gefreesd waarna de wortels en vegetatie wordt verzameld en afgevoerd. Is dat niet het geval moet je de bodem zoveel mogelijk ongeroerd laten, door verstoring komen er veel ongewenste kruiden in.

Als er nog veel zaad van onkruiden in de bodem kan zitten kun je een vals zaaibed aanleggen, op deze manier wordt er even gewacht met inzaaien tot de jonge onkruidplantjes opkomen, die je dan meteen weghaalt, zo ben je zeker dat er minder onkruid opkomt.

Bij het inzaaien van idylles wordt er gebruik gemaakt van planten die van nature in de omgeving voorkomen, op deze manier zul je het beste resultaat hebben. Denk er ook aan of de te zaaien planten geschikt zijn voor de grondsoort, hoeveelheid licht en water op de locatie. Gebruik zaden van meerjarige planten, deze planten komen ieder jaar weer terug en hoeven niet opnieuw ingezaaid te worden, omdat er in de eerste paar jaar weinig resultaat te zien is kun je de zaden aanvullen met een of tweejarige planten. Grassen hoeven niet mee gezaaid te worden omdat deze vanzelf verschijnen in de idylle.

Omdat de meeste planten zich in het najaar uitzaaien is dit ook het beste moment om de idylle in te zaaien, het kan ook in het voorjaar, maar dan zal het langer duren voordat de planten opkomen en worden ze makkelijker ingehaald door andere planten. Het zaaien kan het beste met de hand gebeuren, dit kan gedaan worden door de buurtbewoners of kinderen. Om de zaden goed te verdelen wordt aangeraden om ze te mengen met zand (1kg zaad op een kruiwagen zand).

Om de zaden goed in contact te laten komen met de grond kan men na het zaaien kort besproeien, ook als de opvolgende weken droog zijn kan er gesproeid worden.

Hierna wordt veel geduld vereist, het kan soms lang duren voordat de planten opkomen of tot de bloemen verschijnen.

Beheer

Normaal gesproken maait men een idylle een a twee keer per jaar waarbij men een stukje staan laat waar insecten in kunnen blijven leven of overwinteren. In de beginfase van de idylle moet er vaker gemaaid worden. Op voedselrijkere gronden minimaal drie keer per jaar, zo krijgen de zaden voldoende licht en worden ze niet overwoekerd door grassen, zelfs als de planten in bloei staan moet er gemaaid worden. op deze manier gaat er meer energie naar de ontwikkeling van de bladeren en wortels van de plant en worden ze sterk genoeg om jaarlijks terug te komen.

Om zoveel mogelijk bloemen de kans te geven dient de bodem schraler te worden, dit kan men bereiken door het maaisel met daarin voedingsstoffen af te voeren, dit kan door te hooien, op deze manier komen de aanwezige zaden vrij.

Als de meerjarige planten zich goed hebben gevestigd en er minder grassen in de idylle groeien, kan er gefaseerd gemaaid worden. Op deze manier blijven er delen staan, zoals bij sinusbeheer. Bij die methode laat je steeds 40% staan en dit wissel je af. Om de bloemenrijkdom te houden moet het grootste deel wel minimaal een keer per jaar gemaaid worden.