U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Horneweg 20-Blije’

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Horneweg 20-Blije’ 

De gemeente is bezig met de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor het perceel aan Horneweg 20 te Blije. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 12 september 2019 tot en met 23 oktober 2019, voor inspraak ter inzage.

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Horneweg 20-Blije’ is in te zien op het gemeentekantoor in Ferwert, Hegebeintumerdyk 2 en op het gemeentehuis in Dokkum, Koningstraat 13 (voor openingstijden zie op onze website onder ‘contact’); Ook kan het plan digitaal worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl, NL.IMRO.1970.WpBIHorneweg20-VO01.

Het plan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de uitbreiding van het bouwblok ten behoeve van de realisatie van twee stallen op het perceel aan Horneweg 20 te Blije.

Gedurende de inspraakperiode kunt u een schriftelijke inspraakreactie zenden aan gemeente Noardeast-Fryslân t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 13, 9290 AA KOLLUM. In de inspraakreactie dient u het zaaknummer te vermelden: Z206804-2018