U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Watersportdorp Kollum, fase 2

Kollum in ontwikkeling

Kollum is een van de historierijke dorpen vlak onder het Lauwersmeergebied. Het is ontstaan aan een oude zeeslenk en groot geworden door de handel die ontstaan is op de kruising tussen water en land. Het water speelde een ontzettend grote rol in de ontwikkeling van de vlecke Kollum. Als gevolg van de toename van het autoverkeer nam door de jaren heen ook in Kollum de aanwezigheid van water af. Het water werd weggestopt ten gunste van het vervoer over de weg.

Tot nu toe

Met de ambitie Kollum Watersportdorp wordt geprobeerd het water in Kollum weer een positie van betekenis te geven en wordt ingezet om Kollum met al haar kwaliteiten en potentie te ontwikkelen tot hét watersportcentrum voor Noordoost Fryslân. Met het Ambitiedocument Watersportdorp Kollum en het daaruit voortvloeiende ANNO-project Watersportdorp is een eerste invulling aan de ambitie gegeven. De afgelopen jaren is in Kollum veel geïnvesteerd in recreatieve watervoorzieningen, zijn er bruggen opgehoogd en vernieuwd en is een deel van de vaarwegen verdiept.

Ambitie

Maar de ambitie van Kollum gaat verder. Nu willen we samen met onze inwoners de historische verbinding tussen ‘water’ en ‘land’ nieuw leven in blazen door de twee elementen sterker te verbinden. Kollum te ontwikkelen als 'De Wisselplaats in Noordoost Fryslân' waar inwoners en bezoekers van beide elementen, water en land, kunnen genieten.

Naast ambitie is er de wil om door te pakken. Bij overheden: De Ooster- en Westerdiepswal worden op dit moment in historische staat hersteld, om de functie van dat deel van Kollum weer de uitstraling te geven van de historische uitvoerhaven van boter, kaas en graan. Maar ook bij de inwoners en ondernemers groeit het enthousiasme om de schouders eronder te zetten om Kollum weer goed op de kaart te zetten, het water beleefbaar te maken, en de voorzieningen die er zijn te optimaliseren. Niet alleen voor de toeristen maar juist ook voor de dynamiek in het dorp en het gebruik door Kollumers. Water als drager om de leefbaarheid te behouden en vergroten als ook de economie te versterken en te ontwikkelen.

Concrete projecten

In uitvoering op dit moment het project ‘Kademuren Kollum' (https://nl-nl.facebook.com/Kademurenkollum/), midden in het centrum van Kollum. Het water wordt weer zichtbaar en krijgt een nadrukkelijke positie in de belevingswereld van de bezoeker. Een positie die recht doet aan de ontstaansgeschiedenis van het dorp.

De voorstelling van de Kollumer Oproer (https://nl-nl.facebook.com/kollumeroproer/) in juli 2019 is groots opgezet. Daar kan je niet meer omheen. Een weergave van een unieke historische gebeurtenis.

In cocreatie tussen gemeente, ondernemers, bewoners en bezoekers is een start gemaakt met een onderzoek naar het winkelcentrum aan de Voorstraat, wat maakt dit centrum nou zo uniek, en hoe kun je de bestaande karakteristieken beter in de etalage zetten. Zodanig dat het centrum een eigen uniek karakter krijgt.

Ingesloten tussen het nog op te richten kindcentrum en de recent aangelegde binnenhaven ligt het zoals in de volksmond genoemde Kaatsveld. Plaatselijk Kollum heeft het initiatief genomen om hiervoor een invulling te zoeken die aan alle gebruikers recht doet. Een ontmoetingsplek waar jong en oud goed kunnen vertoeven, onder schooltijd, in de vakanties door recreanten, door bewoners en bezoekers van verzorgingshuis Meckama State. Een puzzel, die met verschillende partijen gelegd moet worden. Een verbindende klus al in de voorbereiding!

De provinsje ondersteunt de ambitie die Kollum heeft. Zij heeft subsidie toegekend om nog eens 7 extra deelprojecten van de grond te kunnen krijgen:

  • Realiseren van extra aanlegplekken
  • Blauwe TOP (Toeristisch overstappunt)
  • Het stevig positioneren van Kollum in de regio
  • Herinrichting Kaatsveld 1250
  • Sanitaire voorziening in het centrum
  • Historische muurschilderingen
  • Streekverhalen ontluiken en ontsluiten

Het leeft en bruist in Kollum!  Met elkaar maken we er een plek van, waar, in dit toch wel digitale tijdperk, real life ontmoetingen centraal staan!

Diepswallen Kollum 2
Diepswallen Kollum 2

Kollum