Wie mogen stemmen?

U mag stemmen voor de leden van het Europees Parlement als u:
•    De Nederlandse nationaliteit heeft
•    Op 23 mei 2019 18 jaar of ouder bent
•    Niet van het kiesrecht bent uitgesloten en
•    Ingeschreven staat in de gemeente op 9 april 2019

Komt u uit een ander land van de Europese Unie? Dan kunt u kiezen in welk land u stemt. Als u in Nederland wilt stemmen, dan moet u zich daarvoor registreren bij de gemeente.  

In de gemeente hebben alle niet-Nederlandse EU-onderdanen een aanvraagformulier ontvangen waarop zij kunnen aangeven dat zij in Nederland willen stemmen. De ingevulde verklaringen moeten uiterlijk op 9 april 2019 door de gemeente zijn ontvangen.

Legitimatieplicht

Uw identiteitsbewijs en stempas heeft u nodig om te mogen stemmen. Neem deze daarom mee naar het stembureau.

Ben je Nederlander en wil je stemmen in het buitenland?

Ben je op 23 mei 2019 tijdelijk in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En sta je nog wel bij ons ingeschreven en wil je je stem laten horen? Stem dan via een volmacht of per brief. We noemen dit ook wel een briefstembewijs.

Wil je stemmen vanaf je tijdelijke buitenlandse adres? Registreer je dan bij de gemeente Den Haag. Regel je stembewijs wel voor 25 april 2019.

Andere nationaliteit en stemmen in jouw Europese land van herkomst?

Meld je op tijd bij de autoriteiten van jouw Europese land van herkomst. Daar geef je aan dat je graag wilt stemmen.