U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Wijzigingsplan Kollum-Zuid vastgesteld

Op 23 juni 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders het wijzigingsplan Kollum-Zuid vastgesteld (NL.IMRO.1970.WPKoKollumzuid-VG01).  

Plangebied

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Johannes Bogermanstraat in het noorden, de Wilhelminastraat in het zuiden, de Julianastraat in het oosten en de Eskesstraat in het westen.

Doel wijzigingsplan

Het wijzigingsplan omvat de invulling van het plangebied met een programma van 22 woningen. En een wijziging van het bestemmingsplan Kollum Dorp naar de bestemmingen wonen-1, verkeer, tuin en groen.

Het wijzigingsplan inzien?

Het wijzigingsplan wordt digitaal ter inzage gelegd. Vanwege het coronavirus is fysieke inzage op het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum niet mogelijk. Als digitale inzage geen optie is, kunt u contact opnemen en wordt een kopie van het plan opgestuurd via e-mail of per post.

U kunt het wijzigingsplan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl  onder plannummer NL.IMRO.1970.WPKoKollumzuid-VG01.

Wilt u reageren?

Tot en met 19 augustus 2020 kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500EA Den Haag).

Beroep indienen kan alleen als u:

  • belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpbestemmingsplan;
  • belanghebbende bent en geen zienswijze heeft ingediend, maar kunt aantonen dat u daartoe niet in staat bent geweest.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt u kijken op:

https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon:  0519 – 298 888.