Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum.
Meer informatie, o.a. over de aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.

Wobbesluiten

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) mag iedereen om informatie vragen over alle bestuurlijke onderwerpen van de gemeenten Noardeast Fryslân en Dantumadiel. Op deze pagina treft u Wob besluiten van de gemeenten Noardeast Fryslân en Dantumadiel aan.

Voor inzicht in de document omtrent het Wob verzoek kademuren kunt u contact opnemen met Dhr. S. Bergsma van de gemeente,