Belangrijke notificatie

Let op! Vanaf donderdag 18 mei 2023 is het gemeentehuis in Kollum gesloten. U kunt vanaf maandag 22 mei 2023 voor Burgerzaken terecht in Dokkum. Maakt u een afspraak na 18 mei? Dan moet u naar het gemeentehuis in Dokkum om het product aan te vragen.

Aanplakborden

Op 15 maart 2023 zijn de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen. Voor deze verkiezingen mogen sandwich(borden) geplaatst worden op de aangegeven plaatsen. Hier is geen vergunning voor nodig.

Regels voor het plaatsen van verkiezingsborden, aanplakbiljetten en dergelijke voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 zijn:

Er hoeft voor het plaatsen van borden en andere voorwerpen met daarop verkiezingsuitingen voor deze verkiezingen geen vergunning aangevraagd te worden.

Borden en andere voorwerpen met daarop verkiezingsuitingen mogen geplaatst worden onder de volgende voorwaarden:

 • Er wordt voldaan aan de algemene regels over gevaar en schade die in de gemeentelijke APV(‘s) zijn opgenomen.
   
 • Bij toepassing van sandwichborden om lantaarnpalen mag geen gebruik worden gemaakt van de door de voormalig gemeente Kollumerland c.a. en voormalig gemeente Dongeradeel (Dokkum) op kaart aangegeven palen. In voormalig gemeente Ferwerderadiel moet rekening worden gehouden met al gebruikte locaties voor commerciële uitingen.
   
 • Voor gebruik van particulier terrein en opstallen moet toestemming zijn gegeven.
   
 • De plaatsing gebeurt niet eerder dan vier weken vooraf aan de verkiezingen.
   
 • De voorwerpen moeten binnen een week na afloop van de verkiezingen door de plaatsers verwijderd worden

Bij twijfel over gebruik van een locatie kunt u contact opnemen met KCC Vergunningen. Dit kan op telefoonnummer: (0519) 29 88 88, optie 2 of via de email: kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl

Aanwijzingen van politie en gemeentelijk toezicht moeten worden opgevolgd.


Locaties