Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Aanplakborden

Op 15 maart 2023 zijn de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen. Voor deze verkiezingen mogen sandwich(borden) geplaatst worden op de aangegeven plaatsen. Hier is geen vergunning voor nodig.

Regels voor het plaatsen van verkiezingsborden, aanplakbiljetten en dergelijke voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 zijn:

Er hoeft voor het plaatsen van borden en andere voorwerpen met daarop verkiezingsuitingen voor deze verkiezingen geen vergunning aangevraagd te worden.

Borden en andere voorwerpen met daarop verkiezingsuitingen mogen geplaatst worden onder de volgende voorwaarden:

 • Er wordt voldaan aan de algemene regels over gevaar en schade die in de gemeentelijke APV(‘s) zijn opgenomen.
   
 • Bij toepassing van sandwichborden om lantaarnpalen mag geen gebruik worden gemaakt van de door de voormalig gemeente Kollumerland c.a. en voormalig gemeente Dongeradeel (Dokkum) op kaart aangegeven palen. In voormalig gemeente Ferwerderadiel moet rekening worden gehouden met al gebruikte locaties voor commerciële uitingen.
   
 • Voor gebruik van particulier terrein en opstallen moet toestemming zijn gegeven.
   
 • De plaatsing gebeurt niet eerder dan vier weken vooraf aan de verkiezingen.
   
 • De voorwerpen moeten binnen een week na afloop van de verkiezingen door de plaatsers verwijderd worden

Bij twijfel over gebruik van een locatie kunt u contact opnemen met KCC Vergunningen. Dit kan op telefoonnummer: (0519) 29 88 88, optie 2 of via de email: kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl

Aanwijzingen van politie en gemeentelijk toezicht moeten worden opgevolgd.


Locaties