Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Aanplakborden

Op 16 maart 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Voor deze verkiezingen mogen sandwich(borden) geplaatst worden op de aangegeven plaatsen. Hier is geen vergunning voor nodig.

Regels voor het plaatsen van verkiezingsborden, aanplakbiljetten en dergelijke voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zijn:

 • Er hoeft voor het plaatsen van borden en andere voorwerpen met daarop verkiezingsuitingen voor de aanstaande verkiezingen geen vergunning aangevraagd te worden.

Borden en andere voorwerpen met daarop verkiezingsuitingen mogen geplaatst worden onder de volgende voorwaarden:

 • Er wordt voldaan aan de algemene regels over gevaar en schade die in de gemeentelijke APV(‘s) zijn opgenomen
   
 • Bij toepassing van sandwichborden om lantaarnpalen mag geen gebruik worden gemaakt van de door de voormalig gemeente Kollumerland c.a. en voormalig gemeente Dongeradeel (Dokkum) op kaart aangegeven palen. In voormalig gemeente Ferwerderadiel dient rekening te worden gehouden met al gebruikte locaties voor commerciële uitingen
   
 • Voor gebruik van particulier terrein en opstallen moet toestemming zijn gegeven
   
 • De plaatsing gebeurt niet eerder dan vier weken voorafgaand aan de verkiezingen
   
 • De voorwerpen moeten binnen een week na afloop van de verkiezingen door de plaatsers verwijderd worden

Bij twijfel over gebruik van een locatie kunt u contact opnemen met KCC Vergunningen op telefoonnummer: (0519) 29 88 88, optie 2 of via de email: kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl

Aanwijzingen van politie en gemeentelijk toezicht moeten worden opgevolgd.