Toegankelijkheid

De gemeente Noardeast Fryslân neemt haar verantwoordelijkheid serieus en conformeert zich aan de strikte normen van de WCAG 2.1 op niveau AA, zoals vastgelegd in het 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid'. Dit betekent dat hun websites en digitale diensten ontworpen zijn met het oog op toegankelijkheid, zodat mensen met diverse achtergronden en mogelijkheden er zonder obstakels gebruik van kunnen maken.

Onderzoeken