• Gemeente Noardeast-Fryslân stipet streektalen

    Oranjekoek
    It Frysk heart by dizze regio. Njonken it Frysk en it Nederlânsk wurde der yn ús gemeente ek ferskate streektalen praten: it Dokkumersk en it Kollumersk (Stedfrysk). Dêrneist wurdt yn in oantal doarpen Súd-Lauwerslânsk praten. De ferskillende streektalen meitsje ús gemeente unyk en dêrom stipet gemeente Noardeast-Fryslân streektaalprojekten.
    Lees meer over Gemeente Noardeast-Fryslân stipet streektalen