Homepage Noardeast-Fryslân

Nieuws

  • Fietspad Nieuwe Zeedijk Holwert afgesloten

    Het fietspad is afgesloten voor fietsers, voetgangers en alle overige verkeer. Middenin het traject van het fietspad wordt een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog geborgen.

  • Informatiebijeenkomst ‘Defensie heeft meer ruimte nodig’

    De Nederlandse krijgsmacht richt zich meer op de bescherming van het eigen grondgebied en dat van NAVO-bondgenoten. Hiervoor heeft Defensie niet alleen meer militairen en materieel nodig, maar ook meer ruimte. Bijvoorbeeld voor kazernes, opslagplaatsen, laagvlieggebieden en oefenterreinen.