Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

  • Start Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030

    Vaarroute Holwerd - Ameland
    Rijkswaterstaat is gestart met het ‘Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030’. Rijkswaterstaat onderzoekt hoe Ameland ook na 2030 op een betrouwbare en duurzame manier bereikbaar blijft. Op dinsdagavond 1 februari 2022 organiseert Rijkswaterstaat een digitale startbijeenkomst voor inwoners van Ameland, omwonenden aan de vaste wal en andere geïnteresseerden.
    Lees meer over Start Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030