Belangrijke notificatie

Let op! Vanaf donderdag 18 mei 2023 is het gemeentehuis in Kollum gesloten. U kunt vanaf maandag 22 mei 2023 voor Burgerzaken terecht in Dokkum. Maakt u een afspraak na 18 mei? Dan moet u naar het gemeentehuis in Dokkum om het product aan te vragen.

Gebiedsteam

Iedereen in de samenleving doet naar eigen kunnen mee. Meedoen aan activiteiten, gezond leven en gezond opgroeien. Veel mensen kunnen dit prima zelf, maar soms lukt dit even niet. Wilt u graag hulp of advies? Of heeft u informatie en ondersteuning nodig? Dan kunt u terecht bij het gebiedsteam. Bijvoorbeeld op het gebied van: 

 • emotionele of psychische problemen 
 • leven met een beperking 
 • huishoudelijke hulp 
 • wonen en woonvoorzieningen 
 • vervoer 
 • begeleiding of dagbesteding 
 • zorgen over iemand in uw omgeving 

Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons via 0519-298888 (optie 1 sosjaal domein) Van maandag tot en met donderdag bereikbaar vanaf 8.30-16.30 en vrijdag van 8.30-12.00. 

Keukentafelgesprek

Als u om hulp of ondersteuning vraagt nemen wij contact met u op en nodigen we u uit voor een gesprek. Dit heet een keukentafelgesprek. Het keukentafelgesprek voeren bij u thuis of ergens anders. Tijdens het gesprek praat u met een medewerker van de gemeente. Het gesprek gaat over uw hulpvraag en de mogelijke oplossingen daarvoor. Na het gesprek wordt een plan gemaakt om uw problemen aan te pakken. U mag altijd een vertrouwenspersoon of onafhankelijke cliëntondersteuner meenemen naar dit gesprek. 
 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Krijgt u hulp of zorg? Of wilt u dit gaan aanvragen? Dan heeft u recht op gratis cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en kan praktische zaken voor u regelen. Bij de gemeente en bij andere instanties. De cliëntondersteuner is onafhankelijk en komt op voor uw belang. 

De cliëntondersteuner kan helpen met:

 • uitzoeken waar de problemen zitten;
 • kiezen wat voor zorg of ondersteuning er moet komen;
 • de juiste hulp regelen;
 • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
 • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt;

Voor deze ondersteuning kunt u terecht bij medewerkers van MEE Noord  

De onafhankelijke cliëntondersteuner kan u ook helpen bij het keukentafelgesprek of  bemiddelen bij klachten en problemen. Deze ondersteuning is gratis.

Tips

Meer tips voor het voorbereiden van het keukentafelgesprek vindt u in de folder Handig om te weten en niet te vergeten bij het keukentafelgesprek (PDF, 168,9 kB).

U kunt ook een online cursus volgen om u voor te bereiden op het keukentafelgesprek. Deze wordt aangeboden door de Spieracademie.

Pgb vanuit de Jeugdwet of Wmo

Hoe vraag ik een persoonsgebonden budget (pgb) aan vanuit de Jeugdwet of Wmo?

Als tijdens het keukentafelgesprek blijkt dat u in aanmerking komt voor zorg of ondersteuning vanuit de Jeugdwet of Wmo, wordt er gekeken naar de vorm van zorg of ondersteuning. De vorm kan zijn ‘Zorg in Natura’ of ‘Persoonsgebonden budget’.

Het pgb kan niet voor alle vormen van hulp worden ingezet. Bovendien gelden er voor het pgb een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

U moet:

 • uitleggen waarom in uw situatie het reguliere zorgaanbod van de gemeente niet passend is.
 • het pgb zelf kunnen beheren. Bijvoorbeeld een contract afsluiten met zorgverleners en zorgverleners aansturen.
 • de administratie doen. Dit mag u doen met hulp van anderen, maar u mag daarvoor niet iemand uit het pgb betalen. Ook mag u het pgb niet laten beheren door een beroepskracht of organisatie die u ook voor zorg, hulp of ondersteuning vanuit het pgb inhuurt.
 • vooraf een pgb-plan maken. Dit plan moet u inleveren samen met de zorgovereenkomsten die u van plan bent af te sluiten. Voor zowel het pgb-plan als de overeenkomsten zijn formulieren beschikbaar. Deze moet u gebruiken.
 • ervoor zorgen dat de diensten, hulpmiddelen en aanpassingen die u aanschaft van goede kwaliteit en veilig en zijn. Via het pgb-plan moet u laten zien dat dat zo is.

Pgb-plan

De gemeente heeft een pgb-plan nodig om een besluit te kunnen nemen op uw aanvraag. Als de gemeente voldoende vertrouwen heeft in uw plan kan er pgb toegekend worden.