Pgb vanuit de Wmo

Aanvragen

Als tijdens het keukentafelgesprek blijkt dat u in aanmerking komt voor zorg of ondersteuning vanuit de Wmo, wordt er gekeken naar de vorm van zorg of ondersteuning. De vorm kan zijn ‘Zorg in Natura’ of ‘Persoonsgebonden budget’.

Het pgb kan niet voor alle vormen van hulp worden ingezet. Bovendien gelden er voor het pgb een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

U moet:

  • Uitleggen waarom in uw situatie het reguliere zorgaanbod van de gemeente niet passend is.
  • Het pgb zelf kunnen beheren. Bijvoorbeeld een contract afsluiten met zorgverleners en zorgverleners aansturen.
  • De administratie doen. Dit mag u doen met hulp van anderen, maar u mag daarvoor niet iemand uit het pgb betalen. Ook mag u het pgb niet laten beheren door een beroepskracht of organisatie die u ook voor zorg, hulp of ondersteuning vanuit het pgb inhuurt.
  • Vooraf een pgb-plan maken. Dit plan moet u inleveren samen met de zorgovereenkomsten die u van plan bent af te sluiten. Voor zowel het pgb-plan als de overeenkomsten zijn formulieren beschikbaar. Deze moet u gebruiken.
  • Ervoor zorgen dat de diensten, hulpmiddelen en aanpassingen die u aanschaft van goede kwaliteit en veilig en zijn. Via het pgb-plan moet u laten zien dat dat zo is.

PGB-plan

De gemeente heeft een pgb-plan nodig om een besluit te kunnen nemen op uw aanvraag. Als de gemeente voldoende vertrouwen heeft in uw plan kan er pgb toegekend worden.