Zorgwekkend gedrag melden

Algemeen

Maakt u zich zorgen over iemand in uw buurt? Merkt u bijvoorbeeld dat iemand zich opvallend gedraagt, vereenzaamt of voor overlast zorgt? Of denkt u dat iemand verplicht zorg nodig heeft of een gevaar voor zichzelf of anderen vormt?

Politie

Wanneer de politie bellen? Is de overlast zo erg dat de politie volgens u moet ingrijpen? Bel dan 0900 - 8844. Bel bij direct gevaar altijd 112.

Huiselijk geweld of kindermishandeling

Vermoed u dat iemand te maken heeft met huiselijk geweld? Of dat een kind in een onveilige thuissituatie zit? Dan kunt u dit melden bij Veilig Thuis Friesland. Dat kan ook anoniem. Ook hier geldt dat u 112 moet bellen bij direct gevaar.

Spoed4Jeugd

Spoed4Jeugd biedt in Friesland spoedeisende (jeugd)hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrag- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Als een kind met spoed moet worden opgevangen, er geen lokale oplossing is of de gemeente niet bereikbaar is, dan kan Spoed4Jeugd worden gebeld: 0800 - 776 33 45 (0800-SPOED4J) (24/7).

Meldpunt Zorgwekkend Gedrag

Sommige mensen hebben hulp nodig, maar willen dit niet of weten niet hoe. Denk bijvoorbeeld aan mensen die erg verward overkomen en dus niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dit kan leiden tot overlast of een situatie die steeds erger wordt. Help elkaar op tijd. U kunt een deskundige bellen voor advies of om (anoniem) een melding te doen bij het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag. Bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur via 0800 1205.

Gemeente

Neem contact op met het Gebiedsteam als u vragen heeft. Klik hier voor de contactgegevens.