Melding maken

Algemeen

Is er iets kapot in uw woonomgeving? Meld het ons meteen.
Dit kan online via Fixi of neem contact op met de gemeente via telefoonnummer (0519) 29 88 88.

Wat kunt u allemaal online melden?

Problemen in uw woonomgeving kunt u online bij ons melden. Bijvoorbeeld:

  • een kapot wegdek of losliggende stoeptegel;
  • een niet werkend verkeerslicht; 
  • niet werkende straatverlichting (zie ook de video hieronder);
  • zwerfvuil;
  • een kapot verkeersbord of -paaltje;
  • een verstopt riool;
  • ongedierte. Let wel: de gemeente bestrijdt alleen ongedierte op gemeentegrond, dus niet in uw huis;
  • eikenprocessierups. We kunnen dan een waarschuwingslint plaatsen of de nesten weghalen. Vindt u de rupsen op uw eigen erf? Dan zijn de kosten voor de te nemen maatregelen voor u zelf. Een melding wordt echter wel op prijs gesteld. Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) leest u hoe u de eikenprocessierups kunt herkennen. 

Container kapot?

Heeft u een kapotte container? Neem dan telefonisch contact met ons op, voordat u online een melding maakt.

Straatverlichting stuk?

Is de straatverlichting stuk? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente.
In de video kunt u bekijken hoe u dat het beste kunt doen.

Straatverlichting stuk?

Hoe lang duurt het?

Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging van de melding.  Geeft u uw e-mailadres op bij de melding, dan houden wij u op de hoogte van de voortgang.

De gemiddelde reparatieduur van een lampstoring is een week. 
Voor netwerkstoringen zijn wij afhankelijk van Liander. Door enorme drukte en personeelstekort  kan het lang duren voordat een netwerkstoring is opgelost.

Calamiteiten buiten openingstijden

Wilt u een dringende melding doen die niet kan worden uitgesteld tot de volgende werkdag? Dan kunt u de gemeente ook buiten openingstijden bereiken. Hierbij gaat het om melden van situaties die acuut gevaar voor mens, dier of leefomgeving opleveren, zoals een omgewaaide boom, zware loshangende takken of een gat in het wegdek. 

U kunt hiervoor bellen met het volgende storingsnummer: (06) 515 107 75.

Ervaart u overlast?

Bel dan het telefoonnummer van de politie: (0900) 8844. U kunt er dag en nacht terecht met al uw niet spoedeisende vragen en problemen.
Is er een levensbedreigende situatie? Bel dan 112. 

Klachten over geluid, jeugdoverlast, illegale bouwwerken

Zijn er jongeren die zorgen voor overlast? Of is er geluidsoverlast in uw buurt? Of ziet u een illegaal bouwwerk? Dan kunt u een online melding doen. 

Waar worden onze handhavers en boa’s voor ingezet?

Onze handhavers en boa’s leveren een bijdrage aan een zo veilige, schone en gezond mogelijke gemeente. Op deze pagina leest u wat onze boa's en handhavers doen en welke klachten en meldingen zij wel en niet afhandelen. 

BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) / handhaver

Boa’s/handhavers sluiten drugspanden, controleren evenementenvergunningen, houden toezicht tijdens evenementen. 

Toezichthouder

De toezichthouders (bouw) controleren vergunningen en ondernemingen. De bouwtoezichthouders checken of bijvoorbeeld de aannemer voldoet aan de wet- en regelgeving. Ze kunnen eventuele problemen of gevaarlijke situaties snel signaleren en aanpakken. Ook kunnen zij vanuit de gemeente een bouwstop opleggen om de bouw van illegale bouwwerk stil te leggen. Dit gebeurt vooral als er gebouwd wordt zonder een vergunning of in afwijking van een vergunning. 

Burenruzie?

Heeft u een conflict met uw buren? Meld het direct bij de buurtbemiddeling.

Heeft u ruzie met uw buren en komen jullie er samen niet uit? Dan helpt buurtbemiddeling u en uw buren graag. Door naar beide verhalen van de buren te luisteren helpen onze getrainde vrijwilligers om het conflict op te lossen. Buurtbemiddeling is gratis en is er voor al onze inwoners. U bent bij de vrijwilligers van de buurtbemiddeling (in plaats van de gemeente) aan het juiste adres om uw conflict op te lossen.

Wilt u gebruik maken van buurtbemiddeling? Dan kunt u gerust een kijkje nemen op de website van buurtbemiddeling:  het-bolwerk.eu/buurtbemiddeling

Ziet u iets verdachts?

Ziet u iets verdachts? Help ons om criminaliteit op te sporen!

Ziet u vormen van criminaliteit zoals vandalisme, mishandeling, inbraak of diefstal? Of vangt u signalen op van illegale activiteiten zoals hennepgeur, anijsgeur of zoete, weeïge geur bij een woning, schuur, bedrijfspand of loods. Veel aanloop (op ongebruikelijke tijdstippen) bij een op het oog onbewoond of ongebruikt pand. Voortdurend gesloten rolluiken, afgeplakte ramen of ventilatiebuizen die in gebruik zijn. Dan kunt u dit melden bij de politie of anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem. Onze handhavers rijden soms ook mee naar deze meldingen.

Bel de wijkagent via 0900- 8844 of meld het via de website meldmisdaadanoniem.nl

Om zo weinig mogelijk criminaliteit in onze gemeente te hebben werken wij samen met politie, handhaving, ondernemers en inwoners. Zo zorgen we voor een veilige en leefbare gemeente. Helpt u daaraan mee?