Burgemeester en wethouders

Burgemeester Johannes Kramer

Johannes Kramer

Burgemeester, portefeuille Algemeen bestuur en veiligheid

Profiel bekijken van Johannes Kramer
Wethouder Esther Hanemaaijer (CDA)

Esther Hanemaaijer

Wethouder Wonen, omgeving en openbare werken

Profiel bekijken van Esther Hanemaaijer
Engbert van Esch (CDA)

Engbert van Esch

Wethouder Wonen, omgeving en openbare werken

Profiel bekijken van Engbert van Esch
Wethouder Pytsje de Graaf (FNP)

Pytsje de Graaf

Wethouder Mienskip

Profiel bekijken van Pytsje de Graaf
Wethouder Jouke Douwe de Vries (S!N)

Jouke Douwe de Vries

Wethouder Sociaal Domein en Onderwijs

Profiel bekijken van Jouke Douwe de Vries
Wethouder Theo Berends (ChristenUnie)

Theo Berends

Wethouder Financiën

Profiel bekijken van Theo Berends
Wethouder Jelle Boerema (VVD)

Jelle Boerema

Wethouder Economie, werk en recreatie

Profiel bekijken van Jelle Boerema
Gemeentesecretaris Henk Verbunt

Henk Verbunt

Gemeentesecretaris Noardeast-Fryslân

Profiel bekijken van Henk Verbunt

Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is dus een soort gemeentelijke regering die het beleid uitvoert dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Verder bereidt het college van burgemeester en wethouders plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Het college van burgemeester en wethouders is ook verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en het personeelsbeleid.

college van BenW 2020
College van BenW 2020

Binnen het college van burgemeester en wethouders is een verdeling gemaakt wat betreft taakgebied, ook wel portefeuilleverdeling genoemd. Soms moet het college van burgemeester en wethouders als geheel beslissen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen.