Burgemeester en wethouders

College Noardeast-Fryslan

Het college van burgemeester en wethouders is dus een soort gemeentelijke regering die het beleid uitvoert dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Verder bereidt het college van burgemeester en wethouders plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Het college van burgemeester en wethouders is ook verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en het personeelsbeleid.

Binnen het college van burgemeester en wethouders is een verdeling gemaakt wat betreft taakgebied, ook wel portefeuilleverdeling genoemd. Soms moet het college van burgemeester en wethouders als geheel beslissen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen.

Attentie 

Door het aftreden van wethouders Jouke Douwe de Vries en Rebecca Slijver zijn de portefeuilles opnieuw verdeeld. 
Lees meer

Johannes Kramer

Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders is dus een soort gemeentelijke regering die het beleid uitvoert dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Verder bereidt het college van burgemeester en wethouders plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Het college van burgemeester en wethouders is ook verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en het personeelsbeleid.

Binnen het college van burgemeester en wethouders is een verdeling gemaakt wat betreft taakgebied, ook wel portefeuilleverdeling genoemd. Soms moet het college van burgemeester en wethouders als geheel beslissen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen.

Wilt u een wethouder of de burgemeester uitnodigingen?

Bijvoorbeeld voor een bijzondere gelegenheid? Dat kan!

Omdat er wekelijks uitnodigingen bij ons binnenkomen, vragen wij u rekening te houden met een aantal zaken. Op een speciale pagina vindt u alle informatie..

Coalitieakkoord 2022-2026:
Ferbûn mei de mienskip

FNP, S!N en Gemeentebelangen (GBNF) willen de komende jaren inzetten op een betere verbinding met de mienskip van Noardeast-Fryslân. Zij willen alle dorpen en wijken, zonder uitzonderingen, zien, horen en meenemen. ‘Ferbûn mei de mienskip’ is daarom de titel van dit coalitieakkoord. Het coalitieakkoord leest u hier.