Belangrijke notificatie

Let op! Vanaf donderdag 18 mei 2023 is het gemeentehuis in Kollum gesloten. U kunt vanaf maandag 22 mei 2023 voor Burgerzaken terecht in Dokkum. Maakt u een afspraak na 18 mei? Dan moet u naar het gemeentehuis in Dokkum om het product aan te vragen.

Johannes Kramer

Johannes Kramer

Burgemeester Johannes Kramer
Johannes Kramer

Johannes Kramer is burgemeester van Noardeast-Fryslân en heeft de volgende portefeuille:

Algemien Bestjoer en Feilichheid / Algemeen Bestuur en Veiligheid

 • Bestuur
 • Openbare orde en Veiligheid
 • APV
 • Burgerzaken / verkiezingen
 • Bestuurlijke betrekkingen
 • Bestuurlijke samenwerking gemeente Dantumadiel
 • Huisvesting ambtelijk apparaat
 • Voorlichting en communicatie
 • Bestuurlijke betrekkingen (bv. ANNO)
 • Toezicht en handhaving
 • Bedrijfsvoering

   * Personeel en organisatie
   * Communicatie

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Natuurmuseum Fryslân (onbezoldigd)

Contact met de burgemeester

Als u vragen heeft over één van de onderwerpen die tot het werkgebied van de burgemeester horen, dan kunt u het secretariaat mailen of bellen. Het secretariaat is bereikbaar op (0519) 29 88 88.