Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Johannes Kramer

Johannes Kramer

Burgemeester Johannes Kramer
Johannes Kramer

Johannes Kramer is burgemeester van Noardeast-Fryslân en heeft de volgende portefeuille:

Algemien Bestjoer en Feilichheid / Algemeen Bestuur en Veiligheid

 • Bestuur
 • Openbare orde en Veiligheid
 • APV
 • Burgerzaken / verkiezingen
 • Bestuurlijke betrekkingen
 • Bestuurlijke samenwerking gemeente Dantumadiel
 • Huisvesting ambtelijk apparaat
 • Voorlichting en communicatie
 • Bestuurlijke betrekkingen (bv. ANNO)
 • Toezicht en handhaving
 • Bedrijfsvoering

   * Personeel en organisatie
   * Communicatie

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Natuurmuseum Fryslân (onbezoldigd)

Contact met de burgemeester

Als u vragen heeft over één van de onderwerpen die tot het werkgebied van de burgemeester horen, dan kunt u het secretariaat mailen of bellen. Het secretariaat is bereikbaar op (0519) 29 88 88.