Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Pieter Braaksma

Pieter Braaksma

Pieter Braaksma
Pieter Braaksma

Pieter Braaksma (Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân) is wethouder van Noardeast-Fryslân en heeft de volgende portefeuille:

Economie, Verkeer en Infra, Landbouw

  • Lânbou
  • Holwerd aan Zee
  • Ferkear en ferfier
  • Mearjierrich ûnderhâldsbelied ynfrastruktuer(
    Kapitaalguod)
  • Arbeidspartisipaasje/nei wurk liede
  • Regiodeal/
    Versnellingsagenda

Nevenfuncties

Contact met de wethouder

Als u vragen heeft over één van de onderwerpen die tot het werkgebied van wethouder Braaksma horen, dan kunt u het secretariaat mailen of bellen. Het secretariaat is bereikbaar op (0519) 29 88 88.