Pieter Braaksma

Voorstelvideo Pieter Braaksma

Pieter Braaksma (Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân) is wethouder van Noardeast-Fryslân en heeft de volgende portefeuille:

Economie, Verkeer en Infra, Landbouw

  • Lânbou
  • Holwerd aan Zee
  • Ferkear en ferfier
  • Mearjierrich ûnderhâldsbelied ynfrastruktuer(
    Kapitaalguod)
  • Arbeidspartisipaasje/nei wurk liede
  • Regiodeal/
    Versnellingsagenda

Nevenfuncties

Contact met de wethouder

Als u vragen heeft over één van de onderwerpen die tot het werkgebied van wethouder Braaksma horen, dan kunt u het secretariaat mailen of bellen. Het secretariaat is bereikbaar op (0519) 29 88 88.