Belangrijke notificatie

Let op! Vanaf donderdag 18 mei 2023 is het gemeentehuis in Kollum gesloten. U kunt vanaf maandag 22 mei 2023 voor Burgerzaken terecht in Dokkum. Maakt u een afspraak na 18 mei? Dan moet u naar het gemeentehuis in Dokkum om het product aan te vragen.

Henk Verbunt

Henk Verbunt

Henk Verbunt
Henk Verbunt

De burgemeester en het college worden ondersteund door het ambtelijke apparaat van de gemeente Noardeast-Fryslân. Zij doen dit onder leiding van de hoogste ambtenaar, de gemeentesecretaris, die ook algemeen directeur is.

De gemeentesecretaris wordt benoemd en ontslagen door het college. Hij is ook aanwezig bij de vergaderingen van het college. De ondersteuning van het ambtelijk apparaat betreft het voorbereiden van voorstellen en het uitvoeren van besluiten.

Nevenfuncties

Lid dagelijks bestuur Gebruikersvereniging Centric onbezoldigd
Bestuurslid (secretaris) KNHS Kring Noordoost Friesland onbezoldigd
Bestuurslid Stichting Software Continuïteitsvoorziening Centric (SSCC) onbezoldigd
Lid Raad van Commissarissen Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. (OVEF) onbezoldigd

Contact met de gemeentesecretaris

Als u vragen heeft over één van de onderwerpen die tot het werkgebied van de gemeentesecretaris horen, dan kunt u de directiesecretaresse bereiken via: du.kooistra@noardeast-fryslan.nl.