Henk Verbunt

De burgemeester en het college worden ondersteund door het ambtelijke apparaat van de gemeente Noardeast-Fryslân. Zij doen dit onder leiding van de hoogste ambtenaar, de gemeentesecretaris, die ook algemeen directeur is.

De gemeentesecretaris wordt benoemd en ontslagen door het college. Hij is ook aanwezig bij de vergaderingen van het college. De ondersteuning van het ambtelijk apparaat betreft het voorbereiden van voorstellen en het uitvoeren van besluiten.

Nevenfuncties

Lid dagelijks bestuur Gebruikersvereniging Centriconbezoldigd
Bestuurslid (secretaris) KNHS Kring Noordoost Frieslandonbezoldigd
Bestuurslid Stichting Software Continuïteitsvoorziening Centric (SSCC)onbezoldigd
Lid Raad van Commissarissen Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. (OVEF)onbezoldigd
Bestuurslid (secretaris) van Paardensportvereniging Survento Ruters (Surhuisterveen)onbezoldigd

Contact met de gemeentesecretaris

Als u vragen heeft over één van de onderwerpen die tot het werkgebied van de gemeentesecretaris horen, dan kunt u de directiesecretaresse bereiken via: du.kooistra@noardeast-fryslan.nl.