Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum.
Meer informatie, o.a. over de aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.

Henk Verbunt

Henk Verbunt

Henk Verbunt
Henk Verbunt

De burgemeester en het college worden ondersteund door het ambtelijke apparaat van de gemeente Noardeast-Fryslân. Zij doen dit onder leiding van de hoogste ambtenaar, de gemeentesecretaris, die ook algemeen directeur is.

De gemeentesecretaris wordt benoemd en ontslagen door het college. Hij is ook aanwezig bij de vergaderingen van het college. De ondersteuning van het ambtelijk apparaat betreft het voorbereiden van voorstellen en het uitvoeren van besluiten.

Contact met de gemeentesecretaris

Als u vragen heeft over één van de onderwerpen die tot het werkgebied van de gemeentesecretaris horen, dan kunt u het secretariaat mailen of bellen. Het secretariaat is bereikbaar op 0519 29 88 88.