Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Henk Verbunt

Henk Verbunt

Henk Verbunt
Henk Verbunt

De burgemeester en het college worden ondersteund door het ambtelijke apparaat van de gemeente Noardeast-Fryslân. Zij doen dit onder leiding van de hoogste ambtenaar, de gemeentesecretaris, die ook algemeen directeur is.

De gemeentesecretaris wordt benoemd en ontslagen door het college. Hij is ook aanwezig bij de vergaderingen van het college. De ondersteuning van het ambtelijk apparaat betreft het voorbereiden van voorstellen en het uitvoeren van besluiten.

Nevenfuncties

Lid dagelijks bestuur Gebruikersvereniging Centric onbezoldigd
Bestuurslid (secretaris) KNHS Kring Noordoost Friesland onbezoldigd

Contact met de gemeentesecretaris

Als u vragen heeft over één van de onderwerpen die tot het werkgebied van de gemeentesecretaris horen, dan kunt u de directiesecretaresse bereiken via: du.kooistra@noardeast-fryslan.nl.